Talangutveckling - Två väljer annan väg

Elitlägret blir Utvecklingslägret. Namnbytet tydliggör vad det handlar om. Ändå vill två av distrikten – Skåne och Halland – dra sig ur den anrika fotbollsträffen. Vi tar tempen på en fråga som blir allt hetare för varje vecka vi närmar oss lägret i Halmstad.

Artikeln är hämtar ur Magasinet Fotboll #1 2017.

Scenen är egentligen ganska paradoxal. Det är tidigt i november och mitt i sändningen av tv-puckfinalen får Skåne FF:s ordförande, Claes Ohlsson, berätta om hur han ser på framtidens spelarutbildning. Egentligen en naturlig debatt om det inte vore för forumet. I den kanske mest elitinriktade och selekteringsdrivna turnering som finns inom svensk ungdomsidrott meddelar Claes Ohlsson att Skåne och Halland kommer att bojkotta det kommande sommarlägret i Halmstad. Orsaken är att de motsätter sig tidig selektering och att det inte är distriktens uppgift att välja ut vilka spelare som för tillfället kommit längst i sin fotbollsutveckling.

För Magasinet Fotboll utvecklar Claes Ohlsson sina tankar.

- Jag vill tydliggöra att vi inte bojkottar något. Beslutet är en konsekvens av andra beslut vi tagit våren 2015, i syfte att i första hand utveckla skånsk fotboll. Vi har 24 distrikt i landet och alla måste ju inte göra likadant.

Claes Ohlsson tycker dessutom att utfallet av Halmstadlägret, sett utifrån hur många landslags- och elitspelare som kommer fram, är för dåligt i förhållande till de resurser Skåne och övriga distrikt skjuter till.

- Vår uppfattning om Halmstadlägret bekräftades i en utredning gjord vid Umeå Universitet, i samverkan med Svenska Fotbollförbundet, säger han.

Claes Ohlsson säger att utgångspunkten för Skåne Fotbollsförbund är att det ska verka för att så många ungdomar som möjligt ska spela så länge som möjligt och att inte selektera bort barnen, och därmed talangerna, för tidigt.

Han hänvisar i sammanhanget till Malmö Idrottshögskola.

- Enligt representanter från högskolan tappar fotbollen 75 procent av alla talanger via den selekteringsprocess vi har i dag, säger han.

Claes Ohlsson betonar att många föreningar i dag behöver stöd i olika sammanhang eftersom rekrytering av ledare och ekonomi utgör begränsningar för föreningarnas utveckling. Därför har Skånes Fotbollförbund gett Malmö Idrottshögskola i uppdrag att utifrån all känd forskning kring barn och idrott se om det går att förfina fotbollens spelarutvecklingsplan (SUP).

Claes Ohlsson använder ett citat från Malmö Idrottshögskola för att belysa utgångspunkten för uppdraget.

- Vi gör mycket i ett barnperspektiv men kanske inte alltid utifrån barnens perspektiv.

Ohlsson säger i sammanhanget att om Skåne FF kan medverka till att förbättra verksamheten utifrån barnens perspektiv kommer fler barn att stanna kvar inom fotbollen längre och att föräldrakollektivet är engagerade längre.

- I förlängningen ökar det stabiliteten i föreningen och förhoppningsvis möjligheten att stärka ekonomin och rekrytera fler ledare och funktionärer.

- På så sätt var det inte ett svårt beslut att allokera om resurser till utveckling av vår verksamhet med konsekvensen att vi inte deltar på Halmstadlägret och efterföljande distriktscuper.

För att fånga upp de spelare som inte redan är i elitverksamheten i 15-årsåldern vill Skåne FF ersätta Halmstadlägret med regionala sammankomster, där instruktörer från distriktsförbunden, elitklubbarna och SvFF tillsammans tittar på regionens talanger för att sedan slussa dem vidare på utvecklingsstegen.

- Att rikta en stor del av våra utvecklingsresurser på 15 pojkar och 15 flickor av totalt 2 500 spelare i Skåne, där dessutom det absoluta flertalet inte når elit- eller landslagsnivå, är otänkbart. Där ändrar vi inte uppfattning.

Claes Ohlsson poängterar att han har förståelse för att Halmstadlägret kan fylla en funktion, men inte för Skåne.

- Javisst, vi har respekt för att andra och mindre distrikt har ett annat förhållningssätt då deras 30 spelare utgör en större andel av distriktets ungdomar. Och då blir ju stimulansfaktorn högre.

Claes Eriksson, SvFF:s gruppchef på avdelningen för spelarutbildning, ställer sig helt oförstående till de två "revolterande" distriktens resonemang.

– Hur många spelare ska nå eliten för att man ska tycka att verksamheten är bra? På killsidan finns flera akademier, men också breddföreningar som är duktiga på spelarutbildning. På tjejsidan finns inga starka akademier. Där är spelarna beroende av att distrikten har bra spelarutbildning som stimulerar de som kommit längst, säger Claes Eriksson.

När Claes Eriksson tar del av Skåne FF:s resonemang kring tidig selektering blir han än mer i frågasättande.

- Den här typen av selektering har väldigt liten påverkan på att ungdomar slutar spela fotboll. Och det här handlar inte om barn. Det är en total missuppfattning. Enligt RF är man barn upp till och med tolv år. Sedan är man ungdom. Om vi inte vågar stimulera dem som hunnit längst vid 15 års ålder riskerar vi att tappa dem. All organiserad idrott lyder under RF. Fotbollen kan ju inte skapa egna tolkningar, säger Claes Eriksson.

Den studie som Skåne FF:s ordförande hänvisar till, där man kommit fram till att fotbollen tappar 75 procent av alla talanger på grund av den nuvarande selekteringsprocessen ger Claes Eriksson inte mycket för.

– Den är gjord på ett fåtal spelare födda 1984, den är omodern och de slutsatser som dras från den är helt uppåt väggarna! Om man säger att fotbollen tappar talanger så måste man också kunna identifiera dessa. Ingen kan göra det. Dessutom vore det en katastrof för fotbollen om det skulle gå. Om vi med hundra procents säkerhet skulle kunna identifiera alla framtida elitspelare vid 15 års ålder skulle ju alla som inte blev identifierade kunna lägga av direkt, säger Claes Eriksson

Hans motsvarighet på flicksidan, Lilie Persson, tycker att det är olyckligt att Skåne och Halland har valt att hoppa av Utvecklingslägret. Hon säger att lägret erbjuder en första chans att samla de största talangerna i landet och att det dessutom är ett utmärkt tillfälle för ledarna på plats att utbilda sig och få nya kunskaper.

- Jag har svårt att förstå att man ställer sig utanför på det här viset. Jag tycker att man ska vara beslutslojal.

Lilie Persson säger att Skånes och Hallands avhopp drabbar damfotbollen hårdare eftersom det inte finns akademiverksamheter bland klubbarna som det gör på killsidan och hon säger att förbundskaptenerna på ungdomssidan nu undrar vad som kommer att ske nu.

- Det viktiga är att tredje man, alltså tjejerna som spelar, inte blir drabbade. Sen är det bara att hoppas att Skåne och Halland kommer tillbaka så snart som möjligt.

Jörgen Eriksson, styrelseledamot i SvFF, säger spontant att han tycker att det är tråkigt att alla distrikt inte är med på samtliga förbundets aktiviteter.

- Samtidigt måste vi inom förbundet ägna oss lite åt självrannsakan. Hur kan vi utveckla och förbättra till exempel Utvecklingslägret så att alla vill vara med?

- Jag och Karl-Erik Nilsson har haft ett flertal sittningar med Claes Ohlsson och Johan Johqvist, ordförande i Halland, och bett dem ta fram förslag till hur vi kan förbättra spelarutbildningen. I slutet av 2017 ska de presentera vad de har kommit fram till.

Jörgen Eriksson säger att det samarbetsklimat som funnits i svensk fotboll är en framgångsfaktor och ett skäl till att Sverige har kunnat fostra så många duktiga fotbollsspelare under årens lopp och vara så konkurrensdugligt internationellt. Han hoppas att det ska fungera lika bra framöver.

- Jag ser inget hellre än att Skåne och Halland återvänder till Utvecklingslägret 2018, avslutar Jörgen Eriksson.