Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2016

SvFF:s analys av de allsvenska klubbarnas ekonomi 2016 är nu klar, och samtliga klubbar är behandlade i Licensnämnden.
Ekonomin i sammantaget god, vilket beror på att talangutvecklingsverksamheten och arenorna är bra samt att klubbarna i allmänhet har ett bra ekonomikunnande och en bra förståelse för samspelet mellan ekonomi och verksamhetsinnehåll.
Resultat uppgick till plus 82 mkr.

Alla klubbar hade positivt eget kapital. Soliditeten var 33 %, vilket är bra, i synnerhet som det finns dolda tillgångar i spelarrättighetsvärden. Balanslikviditeten hela 1,9.

Även vid en internationell jämförelse av nyckeltal med andra jämförbara länder står sig de allsvenska klubbarna bra.