Böter för AIK för brott mot SvFF:s reglemente för förmedlare

SvFF:s Discplinnämnd har behandlat och fattat beslut i ärende rörande AIK:s agerande i samband med Alexander Isaks övergång till Borussia Dortmund.
Nämnden finner det klarlagt att AIK betalat ersättning till förmedlare i samband med övergången, vilket inte år tillåtet när det gäller spelare under 18 år, och har beslutat om 350 000 kronor i böter som påföljd.