Ny dataskyddsförordning 2018

GDPR (General Data Protection Regulation) eller DSF (Dataskyddsförordningen) träder i kraft i alla EU-länder 25 maj 2018. Förordningen reglerar hur man får behandla personuppgifter och SvFF och RF analyserar följderna för idrottsrörelsens vidkommande.

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler, som kommer gälla i alla EU-länder, om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och kallas Dataskyddsförordningen (DSF) eller General Data Protection Regulation (GDPR). DSF kommer att gälla som lag i Sverige och ersätter nationella regler och lagar, som t.ex. Personuppgiftslagen (PUL).

SvFF förbereder sig för DSF vilket innebär att SvFF tillsammans med RF analyserar och följer de statliga utredningarna i syfte att tillvarata idrottsrörelsens intressen i stort. Idrottsrörelsens intressen inbegriper såväl, intressen av enkel, säker och effektiv administration, för att få mer tid för idrott, som skydd av den enskilda individens personuppgifter.

SvFF återkommer med mer information senare.