Stort föreningsfokus avslutade ordförandekonferensen

Sven-Inge Arnell, Lars Ekholmer samt Örjan Ohlström pratade under ordförandekonferensens sista dag.
Sven-Inge Arnell, Lars Ekholmer samt Örjan Ohlström pratade under ordförandekonferensens sista dag.

Under onsdagen avslutades årets ordförandekonferens.
- Folkhälsoperspektivet, föreningsperspektivet, mer konkret kring domarfrågan, fler mätbara mål och kommunikation, det tar vi till oss direkt. Vi tackar för allt inspel, för alla bidrag till det kommande strategiarbetet, så sa SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson när han avslutade årets ordförandekonferens.

Här noteringar från onsdagens konferenspunkter:

Ny princip föreslås för föreningar som byter ort
Föreningar får alltid byta ort, men tävlingsmässiga konsekvenser behöver regleras. Därför har följande konsekvenser tagits fram att diskuteras, och beslutas om att eventuellt införas vid kommande Representantskap:

  1. Kopplingen bredd – elit värnar fotbollen om, och för att uppmuntra "talangfabriken" för bred ungdomsverksamhet, fungerar mycket väl idag lokalt.
  2. Fotbollen önskar ingen "auktion" där högstbjudande stad, med sponsor i ryggen, får allsvenska herr- och damlag till sig,
  3. Fotbollen vill ha ett ideellt engagemang, föreningsdemokratiskt, vilket gynnas av att man vet att föreningen blir kvar över tid.

Hur ska tävlingskonsekvensen se ut?Förbundsstyrelsen föreslår att om en förening byter ort till ett annat SDF så får föreningens lag börja i distriktets lägsta serie. Inom distriktsgräns påverkas inte serienivån, utan enbart i förbundsserier. Distrikten får avgöra om ny förening får börja om på högsta nivå. Om det finns synnerliga skäl finns får undantag beviljas. Tanken är att det ska införas 1 april 2018 och genomföras fullt ut inför säsongen 2019.

Diplomering av föreningar 2018
I fotbollens utveckling av de 3 200 föreningarna föreslås att införas en möjlighet att diplomera sin förening. Skälet är bland annat att utvecklingsmålen varit desamma i flera år, och det finns ett behov av stöd i deras arbete kring olika verksamhetsdelar. Mål som har handlat om ledarskap, ambition/inriktning, policy, föreningskunskap, verksamhetsplanering och tränar- spelarutbildning med mera.

Redan idag utses i de flesta distrikten "årets förening", liksom även för hela Sverige av SvFF, och ambitionen är att diplomeringen ska bli en föreningsutveckling de ska bli stolta över.

- Vi har gjort en förstudie och brutit ner processen till aktörer-aktiviteter. Vi hade även en workshop i april samtidigt som det görs en självskattning av verksamheten och i distriktet i landet. Dessutom ska vi ta in åsikter från både ledare och spelare på vägen, sa Peter Landström, föreningsutvecklare på SvFF.

En applikation ska byggas som man ska använda sig av där ett antal föreningar kommer testa appen innan den sjösätts. I höst och i vår blir det information, utbildning och organisation för införandet som troligen blir under hösten 2018.

* Joakim Törn informerade om den utmärkta tjänsten "Råd och Vård för idrottsskador", i fotbollen mer känd som "Spelklar".
- Fotbollen vill ta ansvar för sina spelare, vill att fler spelar längre, vi vill nå resultat och vi har tyvärr många skador. Alla spelare omfattas av Folksams spelarförsäkring och i den finns bland annat den kostnadsfria tjänsten, sa Joakim Törn.

En informationsoffensiv ska sättas in så att kännedom och användandet ökar, där alla endast är ett telefonnummer bort från rådgivning; 020-44 11 11.

* Linda Wijkström, EFD, och Lars-Christer Ohlsson/Niclas Janzon, SEF, gav lägesrapporter från respektive elitorganisation.

EFD arbetar brett för att förstärka tränar-spelarutbildningen i sina föreningar med hjälp av F19-serien, Tipselit och Svenska Spel, samt ökad jämställdhet bland annat i och runt sponsringen. Närmast under politikerveckan i Almedalen och med fler aktiviteter under hösten.

SEF rapporterade om sin digitala satsning, som inleddes 2012, och som nu även inbegriper SvFF och hela svensk fotboll. Ytterst ska det ge fotbollen närmare kontakt med sina supporters och därmed kunna öka sina intäkter över tid. FC-teamet består av sex olika områden.

Östergötland, Stockholms och Gestrikland om verksamhetsarbete.

Östergötland/ Sven-Inge Arnell:arbetar med "Föreningscoachen", vilket är föreningsbesök och som ska främja och öka närvaron, antalet utövare, spelare, ledare. Utgår från föreningens behov, bla fler organisationsledare, jämställdhet och mångfald och ekonomi. Kommuner, regioner, företag var beredda att hjälpa till finansiellt (med 50 öre per invånare). Ett FC-Team på sex personer sköter besök med hjälp av SISU. Ordinarie verksamhet från 2018 och framåt.

Stockholm/Lars Ekholmer: DF valde att möta ett utökat utbildningsbehov via Idrottslyftet och skapa 17 utbildningszoner. En ambition är att öka samarbeten mellan föreningar i närhet av varandra, och få en samsyn bla kring ungdomsfotboll. 180 föreningar är med, 6-10 per zon som representerar 130-530 lag/zon. Tre personer från SISU och två från distriktsförbundet är med på mötena. Styrelsen i föreningarna är med i uppstarten om strategi, spelarutbildning bla. Men också att försöka samordna träningsutbildningar är en detalj, flickprojekt, spelarutveckling, cuper/sammandrag och anläggningar.

Gestriklands FF/Örjan Ohlström: Sedan tre år ett enhetligt arbetssätt via en Utvecklingsplan, som arbetas med under året. Den har införts och kommittéer känner till och rättar sig efter den. DF har 355 lag i seriespel, 38 (av 42) föreningar är aktiva, och 36 i seriespel i distriktet. Barn- och ungdomslag ökar, tillströmning av nyanlända. Föreningsutveckling är i fokus, även att öka tränar-ledarkompetens, rekrytera kvinnliga ledare är prioriterat. 20 procent av idrottsmedel har använts till att anställa föreningsutvecklare.

Utmaningar med domarrekryteringen
2016 hölls 34 utbildningar av nya domare med fokus på fadder-mentorverksamhet för att ge de nya domarna bättre stöd. 17 av 24 distrikt deltog i fortbildning november 2016.

Reflektioner är att matchvärdar/domarvärdar bör bli bättre ute kring matcherna, speciellt för nya kvinnliga domare. Distrikten bör ta hjälp av SISU för domarrekrytering och stöttning. Totalt tillsattes 87 000 uppdrag på domarsidan i distrikten.

I år ser vi en minskning med 193 domare. Positivt i Skåne där man ersatt löptest med gemensamma träningar med lyckat resultat inte minst socialt.

…vars matchmiljö blir allt tuffare
Bosse Karlsson, Tore Jansson (Värmlands FF) samt Claes Ohlsson (Skåne) berättade om en ganska tuff och hård matchsituation för våra domare, såväl på elit som breddnivå. Domar och matchvärdar, helt ideella, skapar en bättre miljö i Värmland.

Ohlsson menade att föreningar har problem med sin verksamhet, värdegrunder och det drabbar domarna, inte minst de yngre. Skåne har då startat "Föreningsakuten" vars syfte är att information kan fås utan anmälan om dåliga händelser som innebär kontakt, personliga möten. Sju anmälningar i veckan kommer in just nu.

Domarrapporter mildras på grund av rädsla för repressalier. Distrikten måste ut i föreningarna och Skåne ska satsa 6 000 timmar för att styra upp föreningsverksamheten varje vecka. Fotbollen behöver också ser över bestraffningsskalan.

Arbetet mot Kriminella avarter runt fotbollen
Anders Hübinette berättade att SvFF, med hjälp av UEFA och Svenska Spel, har haft ett 30-tal div2 matcher, 25-tal i Superettan, tiotalet div3 där matchfixing misstänkts. Nu sker utbildning mot/kring detta vid utvecklingslägren i Halmstad, även när Landslagen samlas, på Gothia cup, föreningsbesök görs och senare en gemensam kampanj ihop med RF och ishockeyn.

Förslag från Spellicensutredningen: en spelmyndighet inrättas, nationell plattform mot matchfixing, begränsning i utbudet kan införas och nytt spelfuskbrott införs. Ett arbete kring spelmissbruk görs av Karolinska Institutet som redovisas i höst.

Dessutom att grovt kriminella förmedlare närmar sig unga spelare med gåvor osv. Där pengar finns, finns det brottslighet, vilket innebär risk för matchfixing i förlängning. Det har polisen en aktionsgrupp som arbetar med, granskar och försöker identifiera.

SvFF vill införa ett förmedlarreglemente, som ska registreras hos förbundet, där vi också ger möjlighet till utbildning och erhålla certifikat. Samt förbud att ha förmedlare om spelare är under 125 år. Det behövs för att motverka dessa onda krafter och förhoppningen är att det ska införas från 1 januari 2018.