Strategin 2022 i fokus på ordförandekonferensen

Jörgen Eriksson kommer att stötta Karl-Erik Nilsson extra mycket nu när SvFF:s ordförande ska in i UEFA:s exco.

På måndagen inleddes årets ordförandekonferens för svensk fotboll.
- Vårt strategiarbete för 2018-2022 kommer prägla de här tre dagarna och konferensens syfte är att skaffa fram ett bra underlag för de rådslag som kommer att genomföras ute hos distrikten under hösten och sedan ge Förbundsstyrelsen ett bra arbetsunderlag och senare beslut på Förbundsstämman 2018, sa Karl-Erik Nilsson när han öppnade konferensen.

SvFF:s ordförande blev i april invald i UEFA:s exekutiva kommitté och utsedd till UEFA:s vice ordförande, ett uppdrag han inte idag vet exakt hur tidsomfattande det är.
- Men jag är glad att både ekonomiska samrådsgruppen och Förbundsstyrelsen gett klartecken till att vice ordföranden Jörgen Eriksson går in, och kan jobba halvtid från augusti månad åt oss från sitt ordinarie arbete. Jag går ned i ersättning från SvFF motsvarande. Vi ska gemensamt fördela arbetsuppgifter mellan oss två och riktigt hur det blir får framtiden utvisa, men det känns väldigt bra, sa Karl-Erik vidare.

Konferensens första grupparbete handlade om vision, värdegrund, analyser och mål och initiativ. Här en del röster från olika grupper:
- Fotbollen bör ha ett folkhälsoperspektiv som samhället inför 2025, men det syns inte och här behövs en stor satsning ute i föreningarna bla med nya spelformer.
- Att fotbollen är en året runt sport bör fastslås tydligare.
- Vi behöver diskutera mer om det ideella ledarskapet framöver, om det håller som honnörsbärare som samhället ser ut nu och framöver.
- Fundera mer över vår tävlingsmiljö för domare, föräldrar och andan kring våra matcher.
- Kunskap och erfarenhet för ledare behöver stärkas, bla med statistik och goda exempel. Vi har en styrka som är levande i hela landet, vårt arbete med "Alla är olika - olika är bra" som är viktig och bra.
- Fler ska spela längre, och klubb/landslag ska nå framgångar säger vi, men det finns mycket emellan dessa frågor och det behöver konkretiseras.
- Vi behöver tydligare mål kring mångfald och jämställdhet.
- Distrikten får stöta på elitklubbarna så de kommer på rådslagen, det är viktigt att de är med i rådslag och fotbollens arbete (Lars-Christer Olsson, SEF).
- Glöm inte domarna och föreningarna i Rådslagen (Bo Karlsson, DK:s ordförande).

Tidpunkter för fortsatt strategiarbete: augusti: Förbundsstyrelsen sammanställer ordförandekonferensens synpunkter inför rådslagen, vecka 38-39: rådslag hos distrikten, oktober: Styrelse och kommittedagar där strategiarbetet redovisas just nu, november en slags hearing i samband med Fotbollsgalan och i december Rikskonferensen i samband med Representantskapet. 2018 kommer Förbundsstyrelsen arbeta igenom ett slutligt förslag som man sedan förelägger Förbundsmötet för beslut 24 mars.

Plus 10 000 kvinnliga ledare

Birgitta Ed är projektledare för ett nyligen uppstartat projekt kring att engagera flera kvinnliga ledare de närmaste fem åren.
- Min erfarenhet är att killarna har vi redan med i fotbollen, det finns en vis potential till fler men den stora tillväxten finns på tjejsidan. Fotbollen har ett visst imageproblem att ändra på över tid. Det handlar om strukturer och långsiktigt arbete, sa Birgitta.
- Vi behöver mer av fakta för att kunna mäta och ändra våra strukturer. Vi behöver ledare på många olika sätt med olika uppgifter, vi måste ta hand om unga tjejer på ett bättre sätt, och vara mer stöttande, skapa förebilder. Det går, det vet jag av egen erfarenhet.

Några röster:

- Lika villkor rakt över, det skickar signaler.
- Valberedningar viktiga.
- Det krävs modiga män för att nå en verklig förändring.
- Mycket skam och skuld, lätt att män rekryterar män.
- Vi försöker få med fler kvinnor, men många tackar nej.
- Vuxenvärlden får inte lämna wo för vare sig tjejer eller killar.
- Tufft att vara ensam kvinna i en arbetsgrupp med bara män, en situation många tyvärr får uppleva i fotbollen..

Plus 10 0000 blir givetvis en viktig del i rådslag och kommande strategiarbete.

Bakgrund ordförandekonferensen

Ordförandekonferensen är rådgivande och vägledande i för svensk fotboll viktiga frågor och dessutom används konferensen för att förankra och informera om ett antal frågor. Det betyder i klartext att Ordförandekonferensen aldrig fattar beslut, däremot kan olika frågor sammanfattas så att alla har en gemensam bild av vad som avhandlats.
Formella beslut fattas i vanlig ordning enligt den beslutsordning som gäller för Svenska Fotbollförbundet, dvs. Årsmötet och Representantskapet har att fatta beslut i vissa frågor, Förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan stämmorna och till sin hjälp har man ett antal kommittéer som har att fatta beslut i enlighet med av FS given delegationsordning. Ordförandekonferensens uppfattningar/inriktningar har de senaste åren gett Förbundsstyrelsen bra och tydliga beslutsunderlag.