"Många vill återvända till fotbollen"

Tjejboost

Kan du tänka dig att återvända till fotbollen? Frågan besvaras med ett närmast rungande "ja!" av avhoppare.
– 92 procent kan tänka sig att börja igen. Då gäller det att ta fram rätt verktyg, säger Johanna Larsson som har gjort en studie för Gestriklands FF.
Artikeln ingår i en serie där ett antal fotbollsprofiler analyserar hur vi ska få fler tjejer att vara med i världens största folkrörelse.

Denna artikel är hämtad ur Magasinet Fotboll #2 2017.

Brist på motivation, för höga krav, dåliga tränare och skador. Det är de främsta skälen till att tjejer slutar att spela fotboll. Gestiklands FF har velat ta reda på hur det ligger till i den egna målgruppen. Därför har Johanna Larsson, som studerar sista terminen på organisationsledarlinjen inom idrott på Bosön, i en färsk enkätstudie frågat tidigare spelare i distriktet om orsakerna till avhoppet.

Johanna Larsson– Det är glädjande att se hur många som ändå har valt att fortsätta idrotta, 73 procent. Samtidigt är det sorgligt att så många vill spela fotboll igen, men inte hittar vägen tillbaka, säger Johanna Larsson, själv aktiv fotbollsspelare i Tierps IF.

Enkäten har spridits via distriktets olika kanaler, dels i direkta mejl, dels i sociala medier. Totalt har 160 före detta spelare svarat på frågorna. Det kanske mest slående är att hela 92 procent vill återvända till fotbollen om förutsättningarna är de rätta.

– Skador, främst i knäna, är en viktig och väldigt tråkig orsak till att man slutar. Men där upplever jag att klubbarna numera har bättre kunskap med bra fys och knäkontroll. Men när det gäller de främsta orsakerna till avhopp, att man tappar motivationen och intresset eller glädjen, där behöver fotbollen hitta rätt verktyg, säger Johanna Larsson. Hon får också stöd för detta i undersökningen, där drygt 40 procent uppger att föreningen hade kunnat göra något för att få spelaren att fortsätta.

Enkäten har riktat sig till spelare från tidiga tonår och uppåt. En stor andel av avhoppen har skett i åldrarna 15, 16 eller 17 år. Cirka hälften av tjejerna har lämnat fotbollen under denna period.

– Det är nog ingen skillnad mot hur det ser ut nationellt och jag kan inte peka på en enskild orsak mer än att det är en tid då det händer väldigt mycket i en människas liv, säger Johanna Larsson. Av de 73 procent som har valt att fortsätta med annan idrott är det anmärkningsvärt många som har lämnat det kollektiva idrottandet till förmån för det individuella. En hög andel uppger gym och löpning som ny fysisk huvudaktivitet.

– Inte så konstigt om man tittar på de kommentarer man ger i enkäten. Att gå på gym och gå ut och springa är kravlöst. Du gör det när du vill och håller på hur länge du vill. Det är nog väldigt lockande att det är helt på ens egna villkor. Efter att enkäten färdigställts har Gestriklands FF genomfört en workshop med föreningar från distriktet. Johanna Larsson berättar att klubbarna till stor del vet vad spelarna efterfrågar för att stanna kvar inom fotbollen.

– Det var intressant att se att föreningsledarnas förslag till åtgärder stämde överens med tjejernas. Det handlar om att lägga lika mycket tid på tjejer som killar, ha duktiga och välutbildade tränare som även kan fys, kost och mental träning, samt att man kan erbjuda verksamhet på lite olika nivåer, säger Johanna Larsson och tillägger:

– Sedan tror jag personligen att man kommer långt på att jobba med den sociala gemenskapen och samhörigheten. Men det gäller för bägge könen.

Gestriklands FF:s enkät

Genomfördes våren 2017. Målgrupp: Före detta tjejspelare i Gestriklands FF. Respondenter: 160.