Knäskador vanligast

Knappt 20 av 1000 licensierade fotbollsspelare skadar sig akut varje år. Det visar en studie som Malin Åman, idrottsskadeforskare vid GIH, har genomfört av fem av landets mest populära lagidrotter. Knäskador visade sig vara vanligast förekommande i samtliga undersökta sporter.

- Skadeförebyggande arbete på nationell nivå bör därför fokusera på framför allt knäskador, säger Malin Åman.

Störst risk att skada sig har handbollsspelare där 65 utövare av 1000 per år skadar sig akut medan motsvarande siffra för ishockey är knappt 50. Minst antal skador drabbar innebandyspelare med cirka 10 av 1000 per år. Och för fotbollen är motsvarande siffra alltså knappt 20 av 1000.

Råd och vård för idrottsskador

Som licensierad fotbollsspelare kan du alltid vända dig till Råd och vård för idrottsskador för att få medicinsk hjälp vid skada, eller om du bara vill prata med en sjukgymnast om skadeförebyggande råd. Telefonnumret är 020-44 11 11.