"Starka kvinnliga ledare behövs"

Tjejboost

Tyngden i att vara förbild är enorm. Därför måste fler tjejer bli ledare inom fotbollen. Det menar Frida Persson, verksamhetsledare på Futebol dá força.
Artikeln är den första i en serie där ett antal fotbollsprofiler analyserar hur vi ska få fler tjejer att vara med i världens största folkrörelse.

Denna artikel är hämtad ur Magasinet Fotboll #2 2017.

Foto: Anna Sigge.Hon har nyss fått ett sms från en tränare som inte hittar måtten för en niospelsplan. Nästa fråga kan handla om något allvarligare, som att en spelare har drabbats av ätstörningar och hur det bör hanteras.

- Det är högt och lågt, varje dag. Min roll är att hela tiden finnas där och stötta ledarna, säger Frida Persson.

Sedan 2013 har Futebol dá força utbildat drygt 200 kvinnliga ledare i Sverige. Den yngsta var 13 år, den äldsta 56. Alla har utbildats till fotbollstränare och några är nu även aktiva i sina föreningars styrelser. Gemensamt är att samtliga är kvinnor.

– Vi vill stärka tjejerna, framför allt stärka kvinnliga ledare, vilket också ger ett starkare samhälle. Alla ska ha rätten att kunna få nå sin fulla potential. Vi tror att fotbollen är ett fantastiskt verktyg för det, säger Frida Persson.

Hon menar att en satsning på kvinnliga ledare ger flera positiva effekter. Dels får fler tjejer möjlighet att spela fotboll och tillgång till en säker och tryggmötesplats, dels får de kvinnliga förebilder.

- Bristen på kvinnliga ledare betyder väldigt mycket på flera sätt. Det finns studier som visar att om en förenings styrelse och ledarpool är mer jämställd leder det också till att föreningens spelare är mer fifty-fifty, uppdelat mellan könen.

Frida Persson anser att det krävs en attitydförändring hos hela rörelsen. Att vi fortfarande talar om fotboll och damfotboll är ett bevis så gott som något. Hon jämställer den semantiska nyansen med att tala om fotboll jämfört med "riktig fotboll".

- Så små saker har enorm inverkan på hur vi förhåller oss till kvinnors och mäns idrottande. Det vidmakthåller strukturer om att fotboll främst är en sport för killar. Antingen är allt fotboll, eller så får vi ha prefix framför bägge, säger Frida Persson.

Att tjejer skulle behöva träna annorlunda än killar förkastar hon bestämt. Istället handlar det om att byta perspektiv för fotbollsrörelsen och allra mest att slopa felaktiga föreställningar om att tjejer inte klara av samma saker.

– Många tränare tror att de inte kan ställa samma krav på könen och tränar därför tjejer och killar olika, vilket blir kontraproduktivt. Att göra skillnad spär bara på fördomarna om att fotboll är en sport för främst killar, säger Frida Persson och utvecklar:

– Det finns skillnader mellan könen, men den består främst i resurser. Tröskeln för att ta sig in idrotten är högre för tjejer. Det finns föreningar som inte ens har tjejlag. Oftast är ledarna på tjejsidan sämre utbildade, tjejlagen har sämre träningstider, de får färre sponsorpengar, de ärver gamla matchställ etcetera. Här får man som förening fråga sig: Hur välkomnande är vi egentligen?

När det gäller den stora mängd avhopp fotbollen drabbas av bland tonåringar menar Frida Persson att huvudskälet är en för fyrkantig organisation, både på pojk- och flicksidan. När det händer som mest i livet såväl fysiskt som psykiskt och socialt, ökar ofta antalet träningar och krav, vilket är helt orimligt för många barn och unga.

– Vi har byggt ett system där många inte passar in. Men det är inte ungdomarna som tröttnar på fotbollen. Det är fotbollens system som tröttnar på dem. Frida Persson har en lång tränarkarriär med flera lag bakom sig. Trots att hon har C- och B-diplomsutbildning för ungdomar, märker hon ständigt vilka frågor omgivningen förväntar sig att hon kan bäst. – När jag pratar genus lyssnar alla jättebra. Handlar det om fotbollskunskap blir jag inte tagen på allvar på samma sätt, säger hon och avslutar med en brasklapp: – Visst handlar det om att kvinnor ska ta plats, men det handlar lika mycket om att män faktiskt också måste ge plats.