Begränsa inte barnfotbollen på Boovallen i Nacka

Svenska Fotbollförbundet har idag, tillsammans med Stockholms Fotbollförbund, lämnat in en skrivelse till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka. Nämnden ska på onsdag besluta om begränsningar av möjligheten att spela fotboll på Boovallen i Nacka.

- Boo FF är den förening som använder planerna mest och en begränsning skulle få förödande konsekvenser för barn- och ungdomsfotbollen där, säger Lars Ekholmer, ordförande i Stockholms Fotbollförbund. Vi har med stor oro tagit del av en tjänsteskrivelse där man föreslagit bl.a. att på helger inte tillåta spel vare sig före kl. 10.00 eller efter kl. 17.30.

Länsstyrelsen Stockholm och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har tidigare beslutat att återföra ärendet om Boovallen till Nacka kommun. Dessa instanser menade att kommunen måste besluta om mer ingripande bullerreducerande åtgärder.

- Överinstanserna har helt missat att ta hänsyn till folkhälsointresset, det vill säga att vi ger alla barn och ungdomar chansen att röra på sig, fotbollen är också fostrande socialt och ger alla en god grund för att hålla sig fysiskt i form längre fram i livet och därmed undvika att belasta vår sjukvård för tidigt. Detta är en fråga inte bara för Stockholm, utan hela idrottssverige. Vill vi göra det möjligt för så många som möjligt att röra sig så mycket som möjligt tidigt undrar Karl-Erik Nilsson, Svenska Fotbollförbundets ordförande.

I skrivelsen konstaterar förbunden också att Naturvårdsverket uttryckligen angett att de ljudriktvärden som beslutsinstanserna hänvisat till inte tagits fram för buller från lek- och idrottsutövning.
- Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ledamöter har därför möjlighet att nu på onsdag fatta ett beslut som inte gör barnfotbollen i Nacka till den stora förloraren, avslutar Lars Ekholmer.