Delseger för fotbollen i Nacka-beslut

Fotbollen och Boo FF vann en delseger på onsdagen när Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade om åtgärder för att minska bullret från Boovallen. Nämnden anser att lagstiftningen, bland annat om hur/om man mäter buller vid idrottsplatser, behöver ses över. Dessutom ska bullerskydd byggas och tider för träning och matcher justeras.

Fotbollen får räkna med att beslutet överklagas. Tills vidare gäller tränings- och matchtider.

> Fogis.se rapporterade inför beslutet