En omreglerad spelmarknad: Fotbollens och ishockeyns villkor måste likställas med travsportens

På svd.se har SvFF och Svenska Ishockeyförbundet idag ett gemensamt debattinlägg som rör den kommande omregleringen av spelmarknaden. Tillsammans framför vi kravet att fotbollens och ishockeyns villkor måste likställas med travsportens.

Debattinlägget publiceras här nedan i sin helhet där också SvFF:s eget remissvar till Finansdepartementet på utredningen "En omreglerad spelmarknad" (SOU 2017/30) finns för nerladdning.

Svensk fotboll och svensk ishockey förstår behovet av att skapa ordning och reda på spelmarknaden.
Även om det viktigaste skälet för att modernisera spellagstiftningen är att säkerställa ett högt ansvarstagande, går det inte att bortse från att omregleringen också handlar om – pengar.

För oss är det enda acceptabla utfallet av denna reform att våra spelintäkter ökar. Fotbolls- och ishockeymatcher är omistliga förutsättningar för att sportspelsmarknaden överhuvudtaget kan existera i den omfattning den gör. Dessutom är våra verksamheter positiva krafter i samhället, som bidrar till folkhälsa, sysselsättning och integration.
Detta måste avspegla sig i våra intäkter.
När vi tar del av utredningen känner vi dock oro för att denna förväntan inte kommer att infrias.

Fotboll och ishockey är tillsammans med travet de dominerande spelobjekten på vadslagningsmarknaden. De pengar respektive sport tjänar på sin status som spelobjekt skiljer sig dock åt markant.
Medan travet gjorts till ägare i monopolbolaget ATG (som kontrollerats av staten genom styrelserepresentation och koncessioner) – vilket ger årliga utdelningar i miljardstorlek – har fotbollen och ishockeyns "spelpengar" kommit från sponsringssamarbetena med Svenska Spel.
Sponsringen har varit omfattande och mycket viktig. Dock har den alltid vilat på kommersiell grund och inte speglat våra idrotters grundläggande betydelse för sportspelsmarknaden.
Våra spelintäkter är följaktligen inte i närheten av travets. Tyvärr kommer inte denna skillnad minska, utan tvärtom sannolikt öka, om utredningens förslag skulle genomföras.

Betänkandet föreslår nämligen att statens kontroll över ATG utan motprestation "lämnas över" till trav och galoppsporten. ATG kan i och för sig räkna med ökad konkurrens, men får å andra sidan sänkt skatt och möjligheten att bedriva spel på annan idrott – till exempel fotboll och ishockey!
Fotbollen och ishockeyn i sin tur får – ingenting.

Vi tvingas istället konstatera att förslaget att dela upp Svenska Spel i en monopoldel och en konkurrensdel, innebär ett stort hot mot våra sponsringsintäkter. Det är i konkurrensdelen, där sportspelen ingår, som det affärsmässiga intresset att sponsra kommer att finnas. Men denna del kommer storleksmässigt att vara en bråkdel av dagens Svenska Spel.
Utrymmet för sponsring på dagens nivåer kommer helt enkelt inte att finnas.

Risken för bortfall av sponsringsintäkter är stor, och att kompensera detta med nya sponsoravtal blir sannolikt svårt. Men oavsett om det är möjligt eller inte, är det inte rimligt att vi ska vara helt utelämnade till osäkra sponsringsintäkter.
Samtidigt måste vi dessutom lägga mer och mer resurser på att bekämpa matchfixning – ett problem som växer i takt med spelbolagens ständigt ökande utbud.

Vi har inte något emot att travet får goda möjligheter att finansiera sin verksamhet med spelintäkter, men fotbollen och ishockeyn måste behandlas likvärdigt och rättvist.
Vi ser ett antal möjligheter att åstadkomma detta:

  • Om Svenska Spel delas upp i två delar, görs det möjligt för Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet att ta över konkurrensdelen, där sportspelen ingår.
  • Rättigheten till varumärket Stryktipset överförs till Svenska Fotbollförbundet. Den operatör som nyttjar varumärket och opererar spelet får därefter betala en ersättning. Liknande upplägg för andra varumärken, exempelvis ishockeyspelet Powerplay, är också möjliga.
  • Alla spelbolag med licens åläggs att betala en avgift för att nyttja fotbollen och ishockeyn (och annan idrott) som spelobjekt.Man kan också tänka sig någon form av kombination av dessa förslag.

Fotbollens och ishockeyns intäktsmöjligheter på spelmarknaden måste stärkas, och likställas med trav- och galoppsportens. Omregleringen borde ses som ett gyllene tillfälle att åstadkomma detta. Vi förväntar oss att ansvariga beslutsfattare tar vara på den möjligheten.

Karl-Erik Nilsson
Ordförande Svenska Fotbollförbundet

Anders Larsson
Ordförande Svenska Ishockeyförbundet

Läs mer:

En omreglerad spelmarknad - SvFF:s remissvar (PDF-dokument, 246 kB)