Hur allvarligt är läget i Göteborg?

Ulf Carlsson, kanslichef vid Göteborgs fotbollförbund ger sin syn på varför fotbollsföreningar läggs ned i Göteborg och hur man ska stoppa det.

Hur allvarligt är läget?
– I Göteborg är det bråttom. Min gissning är att om inget görs nu, så försvinner ytterligare föreningar kommande mandatperiod. Rege­ringen har anslagit ytter­ligare sju miljarder till polisen. Det ingår i det defensiva arbetet där det läggs jättemycket resurser, vilket säkert är nödvändigt. Men om man inte samtidigt satsar på det förebyggande och utvecklande arbetet så kommer vi att tvingas till ytterligare dyra defensiva insatser.

Vilka konkreta åtgärder behövs?
– Vi tror att mycket av lösningen ligger i att bemanna våra föreningar. Ett generellt bidrag för föreningskonsulenter ger de ideella ledarna stöttning. Hjälp och vägledning skulle höja den sportsliga kvaliteten och hålla ihop den vanliga och rätt väl­mående ungdomsföreningen, vars problem är att verksamheten spretar. Detta bör kombineras med speciella insatser i de tuffare områdena.

– Genom att bemanna föreningar ytter­ligare kan klubbhusen hållas öppna dagtid för verksamhet med förskola och skolor i närområdet, något som också skapar möjligheter till nyrekrytering av spelare och ledare. Vi vet också vilken effekt det har på studieresultaten att barn rör sig mer. Klubbhusen kan också hållas öppna på kvällarna för ordinarie verksamhet.
Det finns inte ett enda seniorlag för damer i de östra stadsdelarna...

– Dam- och flickfotbollen har det om ­möjligt ännu tuffare. Givetvis måste vi arbeta stenhårt för att få fler spelmöjligheter för tjejer i dessa områden. Vi har en arbetsgrupp i gång, så förhoppningsvis kommer vi att kunna vända på siffrorna, men det är lång väg tills vi är i fatt.

Finns det något positivt att nämna?
– Ja, genom stöd från kommunen och SvFF har vi kunnat erbjuda Landslagets Fotbollskola inklusive ledarutbildning gratis i tre områden i Angered. Nästa år utökar vi till övriga områden på listan över särskilt utsatta. Vi får hjälp och finansie­ring från våra kommunala ­bostadsbolag och förhoppningsvis av SvFF. På sikt kan det innebära att alla föreningar i utsatta områden får hjälp till detta, vilket innebär att man kan rekrytera och utbilda unga ledare. Därtill kan före­ningarna jobba aktivt med att rekrytera barn.