Tappa bollen och kom i form

Illustration football fitness

Fotboll som motion är nästa trend inom träningsgebitet. Nu lanseras "football fitness" på försök i tre distrikt och tanken är att konceptet ska spridas.
– Du bränner mer fett och bygger nästan lika mycket muskler som på gym, säger Peter Landström på SvFF.

I en stor studie som har genomförts i Danmark konstaterar forskarna att fotboll är en exceptionellt bra motionsidrott.
Professor Peter Krustrup vid Syddansk universitet har tillsammans med sina kolleger bland annat kunna visa att en motionsspelare i fotboll efter tolv veckors träning har nästa lika god syreupptagningsförmåga som en person som har tränat intervallöpning under samma tidsspann.

– Förutom de fysiska fördelarna så visar forskningen också att den upplevda ansträngningen är lägre i förhållande till de andra motionsformerna, säger föreningsutvecklare Peter Landström.

I football fitness betonas spontanutövandet och något krav på ständig närvaro finns inte. Spelformerna att föredra är från 3 mot 3 till 7 mot 7.

– Det funkar för alla åldrar. Man kan tänka sig ett gäng föräldrar som motionsspelar på en yta i närheten av barnens ordinarie träning. Det kan också vara ett sätt att motverka dropouts bland tonåringar, menar Peter Landström.

Nu blir Småland, Halland och Gestrikland pilotdistrikt där football fitness introduceras. Tanken är att spelformen ska introduceras av befintliga föreningar, som ett erbjudande och komplement till den ordinarie verksamheten.

– Man anpassar reglerna lite, i football fitness tar man det lite lugnare med den fysiska kontakten. Det är själva rörelsemönstret och det roliga i att hela tiden jaga bollen som är hemligheten.

Football fitness

Effekt/resultat efter tolv veckors träning, enligt de danska forskarna. Jämförelse mellan joggning (Jogg), intervallöpning (Interv), fotboll (Fotb) och styrketräning (Styrke).
Källa: Krustrup et al

Grafik - jämförande studie 12 veckors träning