Var med och påverka mål och strategi till 2022

Under två veckor (v 38-39) genomför Svenska Fotbollförbundet en "turné" med rådslag runt om i landet organiserade av våra distrikt och intresseorganisationer. Under rådslagen ska de synpunkter som svensk fotboll anser är de allra viktigaste att arbeta med under åren 2018-2022 lyftas fram.

Syftet med rådslagen är att skapa bred delaktighet inför framtagandet av mål- strategidokument, vilket är en väsentlig del av svensk fotbolls strategiarbete. Det blir såväl samtal i storgrupp som i mindre grupper. Alla intressenter kommer ges möjlighet att tycka till om vision, värdegrund och verksamhetsidé samt samtala och föreslå mål och Initiativ inom våra tre utvecklingsområden fotbollsutveckling, föreningsutveckling och förbundsutveckling.

Det blir även en tillbakablick över innevarande strategiperiod. En så kallad SWOT-analys kommer gemensamt tas fram för att hitta rätt i kommande mål- och strategidokument. Det framtagna resultatet från varje rådslag går sedan till förbundsstyrelsen för att utgöra underlag till mål- och strategidokument 2018-2022. Detta dokument fastställs slutligen av förbundsmötet 2018.

Varje bidrag och varje tanke som gör svensk fotboll bättre är varmt välkommet – och vi ska ha trevliga och givande fotbollskvällar tillsammans. Du som inte kan delta på ett rådslag kan ändå komma till tals med inspel om strategin genom att mejla radslag@svenskfotboll.se

Intresserad av mer info? Ta kontakt med ditt distriktsförbund!