Spelarutbildning och åldersgräns – styrelsens förslag till Representantskapet

Svenska Fotbollförbundets styrelse (FS) fattade ett antal beslut rörande arbetet med "Spelarutbildning – en helhet" (nya spelformer, utbildningsläger och övriga tävlingsfrågor) på sitt ordinarie styrelsemöte fredagen den 6 oktober. Dessa kommer att redovisas på Representantskapet den 1 december.

Ett annat beslut som togs handlar om reglerna för cupspel för barn/ungdomar, där åtta distriktsförbund motionerat om att möjligheten att få dispens från förbudet mot att kora segrare i barncuper, ska tas bort.

Styrelsen föreslår följande till Representantskapets röstberättigande den 1 december:

  • Förbundsstyrelsen vill samlat tillgodose motionärerna och anser att det är positivt att ta bort dispensmöjligheten. Styrelsen lägger ett tilläggsförslag om att åldern för förbudet även sänks till 11 år, då man är tveksam till om just 12-årsgränsen var rätt nivå. Lars Norman, Dalarnas FF, motionerade för övrigt om 11-årsgräns redan 2014 till Representantskapet, och under 2017 har ett stort antal cuper beviljats dispens för att kora segrare i 12-årsklassen under förutsättning att de kunnat visa att tävlingen präglas av fair play. I seriespelet anser man dock även fortsättningsvis att 12 år är den nivå som ska gälla.
  • Svensk fotboll är inte enig om hur den här frågan ska hanteras. Inför Representantskapet har SDF fått yttra sig över FS förslag. Skåne, Västergötland, Stockholm, Halland och Uppland motsätter sig FS förslag. Hälsingland har sagt att samma ålder bör gälla för både cup och serie och att det bör vara 11 år.
  • FS förslag kommer nu att föreläggas Representantskapet och i demokratisk ordning blir det omröstning. Där kommer svensk fotboll att avgöra frågan gemensamt. 45 röster fördelas på 24 för distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll (SEF), sju från Förbundsstyrelsen (FS) samt sex från Elitfotboll Dam (EFD)
  • Svensk fotboll är dock överens om att barnrättsperspektivet ska prägla barn- och ungdomsfotbollen totalt sett och denna frågan har varit föremål för långa diskussioner inom rörelsen i flera år. Parallellt revideras "Fotbollens spela, lek och lär" som vilar på barnrättsperspektivet, forskning såväl inom SvFF som utanför, med de senaste rönen kring ungdomsidrott via bla UEFA och RF.

Läs Karl-Eriks tankar