Till Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson

Jag vill uttrycka min stora besvikelse över dina uttalanden om Svenska Fotbollförbundets verksamhet Future team i Dagens Nyheter den 12 oktober.

De olyckliga formuleringar som en medarbetare på Svenska Fotbollförbundet använt i ett dokument, och som Dagens Nyheter rapporterade om, finns det all anledning att vara kritisk till. Svenska Fotbollförbundet lade också ut ett förtydligande om Future team på sin hemsida bara minuter efter att DN publicerat artikeln. I denna text beklagar vi ordvalet, och uttrycker vår förståelse för de negativa reaktioner det har gett upphov till.

Det hade varit bra om du hade läst den texten innan du uttalade dig för DN. Ännu bättre om du hade kontaktat mig eller någon annan på SvFF – vilket faktiskt är det minsta man kan begära.

Future team är nämligen en alldeles utmärkt verksamhet, som har kommit till av ett skäl – för att förhindra utslagning av en grupp unga spelare med en tydlig fallenhet och passion för fotboll, men där man inte kan konkurrera fysiskt med sina jämnåriga ännu. Helt i linje med idrottens övergripande mål "Livslångt idrottande".

Enligt dina uttalanden i DN associerar du Future team-verksamheten med "...precis tvärtemot vad vi vill. Vår uppfattning är ju att alla ska kunna idrotta". Du talar också om att Future Team skulle vara något "som bara är avsett för de få som har kommit igenom pärleporten".
Det är uppenbart att du inte har en aning om vad du pratar om.

Future Team är en viktig och framgångsrik verksamhet inom Sveriges största specialidrottsförbund. Att sprida den här typen av felaktigheter, utan att kontrollera fakta, är oacceptabelt.

Vår verksamhet måste tåla granskning, och vi förstår kritiken mot det olyckliga ordvalet fullt ut. Vi har, ända sedan det beklagliga interna misstaget uppmärksammades, varit införstådda med att vi skulle kritiseras hårt och lida skada till följd av detta.

Vi hade dock inte förväntat oss att Riksidrottsförbundets ordförande skulle förvärra skadan genom att bidra till att hela verksamheten släpas i smutsen på ett djupt orättvist sätt.
Vi förväntar oss en offentlig ursäkt.

Karl-Erik Nilsson
Ordförande Svenska Fotbollförbundet