”Ett viktigt steg för spelarutbildningen”

"Nyckeln är att fokusera på spelarutbildning, istället för talangidentifiering

Under onsdagen anordnade Svenska Fotbollförbundet en konferens i Upplands Väsby, där svensk fotbolls utbildningsplan "spelarutbildningen – en helhet" diskuterades.

Ambitionen som har väglett arbetet med spelarutbildningen har varit att skapa en nationellt kvalitetssäkrad plan, som skapar förutsättningar för att fler ungdomar ska spela längre – i linje med Riksidrottsförbundets mål om livslångt idrottande.

- Nyckeln är att fokusera på spelarutbildning, istället för talangidentifiering, och att skapa fler stimulerande möjligheter för ungdomar som älskar att spela fotboll – så många som möjligt ska vilja fortsätta med sitt idrottande så länge som möjligt. Därför vill vi bland annat senarelägga specialisering och selektering – inget urval ska ske innan 15 års ålder, säger Jörgen Eriksson, vice ordförande på Svenska Fotbollförbundet och ansvarig för den grupp som lett arbetet med utbildningsplanen.

Ungefär 100 förtroendevalda och anställda – från SvFF, distrikten, RF, SEF, EFD med flera – deltog vid konferensen. Syftet var att gå igenom, diskutera och förankra utbildningsplanens olika delar, och därigenom skapa en bra, gemensam grund för ett framgångsrikt fortsatt arbete.
- Det tycker jag att vi lyckades väl med – dagen präglades av konstruktivitet och engagemang på det sätt vi hade hoppats.

- Vi har en bra utbildningsplan, det vet vi, men för att våra ambitioner ska förverkligas krävs naturligtvis att alla lever efter den, och att vi tillsammans jobbar i den riktning vi har beslutat ska gälla. Efter dagens konferens känner jag att vi har tagit ett rejält och viktigt steg mot att så verkligen sker, avslutar Jörgen Eriksson.

Utbildningsplanen "spelarutbildningen – en helhet" gäller för åldrarna 12 till 19 år under perioden 2018 till 2020.