Inför fredagens representantskapsmöte

På fredag håller SvFF sitt årliga representantskapsmöte i Solna. På mötet beslutas om bestämmelser samt serieindelning för säsongen 2018. 45 röster finns att fördela, 24 från distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll, sju från förbundsstyrelsen samt sex från Elitfotboll Dam.

Tre motioner har inkommit

Johan Ringaby, Örebro Läns FF, föreslår att distriktsförbunden ska få rätt att utesluta lag ur seriespel om lagen återkommande spelat med obehöriga spelare i distriktsserier. Förbundsstyrelsen föreslår att representantskapet lämnar bifall till motionen.

Gunilla Gustafsson, Hallands FF, föreslår att ett avbytarsystem införs i division 2-3 herrar och division 1 damer, då det skulle ge fler yngre spelare möjlighet att delta i matcher.
Förbundsstyrelsen föreslår att representantskapet lämnar bifall till motionen.

Åtta distrikt (Dalarna, Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland och Örebro) föreslår att möjligheten att söka dispens från förbudet mot att i cuper kora segrare i åldersklasser t o m tolv år ska tas bort.
Förbundsstyrelsen föreslår 1) att bifalla motionen, så till vida att dispensmöjligheten tas bort, 2) att därutöver besluta om en sänkning av förbudsålder vad avser cuptävlingar, så att förbudet ska gälla endast t o m elva år, samt 3) att sänkningen av åldern endast ska omfatta cuptävlingar och inte av distrikten anordnade serier (här föreslås förbud t o m tolv år kvarstå).

Distrikten har under hösten haft möjlighet att yttra sig över SvFF:s förslag. Elva distriktsyttranden har inkommit på de utsända handlingarna och sex av dem har berört förslaget om införande av en U16-serie, sex har handlat om föreslagna nya spelformer i barn-ungdomsfotbollen och fem om förslaget att sänka åldern när man får kora segrare i cuper.

Förbundsstyrelsen har också lagt ett antal egna förslag som det ska beslutas om:

  • att nya spelformer för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande från och med den 1 januari 2019, utom såvitt avser frågan om bestämmelserna ska vara bindande även vid förenings­arrangerade tävlingar och matcher, som ska prövas vid representantskapet 2018. Nya spelformer (3 mot 3, 5-5, 7-7, 9-9, samt 11-11) införs för att fler ska kunna vara med och helst längre och med regler som utgår från barnens bästa.
  • att U16 (pojkar) med nuvarande serie- och slutspelsmodell införs som en SM-tävling fr o m säsongen 2019. U17- och U19-slutspelen utgår fr o m säsongen 2018 och ersätts av ett seriespel under hösten där seriesegraren är SM-vinnare.
  • att SM för Flickor 17 år (F17) införs säsongen 2019 genom fri anmälan och geografiskt indelat seriespel samt därefter följande slutspel och att kombinerade lag (maximalt tillhörande två föreningar) kan delta. SM för F16 genomförs därmed för sista gången säsongen 2018

Noterbara förslag i tävlingsbestämmelserna

Ortsbyte av förening: om en förening ändrar sin hemvist till en plats i ett annat distriktsförbund får representationslaget inte delta i förbundsserierna nästkommande säsong, utan ska då inplaceras i lägsta serie. Tävlingskommittén får besluta om undantag om det finns "synnerliga skäl". (exempelvis kort geografisk flytt). Bestämmelsen föreslås träda i kraft från 1 april 2018, avseende fotboll, och 1 oktober 2018 avseende futsal.

Representationsbestämmelserna

Registreringsperioder för professionella spelare: två s k transferfönster finns definierade; 12 januari-4 april, 15 juli-11 augusti. Det föreslås förändringar kring hur professionella spelare får registreras utanför dessa transferfönster. Tanken är att arbetslösa professionella spelare ska kunna registreras för en ny förening under perioden mellan vinter- och sommarfönstret (det vill säga 5 april – 14 juli). Dock ska inga undantag kunna ges för perioden efter det att sommarfönstret stängt. Regeländringen föreslås i syfte att skapa tydliga förutsättningar.