#metoo - SvFF:s utredning avslutad

Svenska Fotbollförbundet har nu avslutat den internutredning som tillsattes i samband med den tidigare medarbetaren Gunilla Axéns vittnesmål om sexuella trakasserier som hon varit utsatt för.
– Svenska Fotbollförbundet har skött processen på ett väldigt bra sätt från början till slut, säger hon.

Det var i mitten på oktober som den tidigare SvFF-medarbetaren Gunilla Axén berättade att hon utsatts för flera sexuella ofredanden och trakasserier under sin tid som anställd.
Bland annat uppgav hon att tre före detta landslagsspelare skickat penisbilder till henne mellan åren 2004 och 2009 och som SvFF sedan fick vetskap om 2010.

SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand tillsatte, samma dag som uppgifterna blev kända, en grupp att utreda händelserna. Senare kunde också utredningen visa att Gunilla Axén vid flera tillfällen också var drabbad av andra ofredanden.

Gruppen avslutade nu sitt arbete. I samband med förbundsstyrelsens möte i torsdags redogjorde också Håkan Sjöstrand för resultatet av utredningen och tidigare idag träffades Håkan Sjöstrand och SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette hemma hos Gunilla Axén för genomgång och summering.

– Svenska Fotbollförbundet har skött processen på ett fantastiskt bra sätt från början till slut. Jag är jättenöjd. Det vittnar om att de tog det på allvar, säger Gunilla Axén och fortsätter:
– Det var också ett jättebra avslut. Håkan Sjöstrand och Anders Hübinette kom hem till mig för att redogöra för resultatet och slutsatserna. Det känns som om hela processen har präglats av stor ömsesidig respekt.

Svenska Fotbollförbundets utredning var omfattande, vilket också var en följd av att SvFF såg mycket allvarligt på det inträffade.
– Det är, trots att händelserna ligger långt tillbaka i tiden och trots att de utpekade inte längre finns kvar i någon aktiv roll inom fotbollen, helt och hållet oacceptabelt, säger generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

I utredningen konstaterar SvFF också att man som arbetsgivare brustit i sättet att agera när SvFF fick vetskapen om penisbilderna.
– Det är naturligtvis svårt för mig att ansvara för det som hände då, men det är i allra högsta grad mitt ansvar att säkerställa att vår nuvarande och framtida agerande är hållbart och att det kommuniceras till hela fotbollsrörelsen. Det var också styrelsens tydliga direktiv i samband med min rapport i förra veckan, säger Håkan Sjöstrand och tycker att det var bra att Gunilla Axén gick ut och berättade sin historia.
– Ingen ska behöva vara med om det Gunilla varit med om.

Vid SvFF:s styrelsemöte i torsdags välkomnades också #metoo-rörelsens alla vittnesmål samt att styrelsen tog kraftigt avstånd från alla former av diskriminering och sexuella trakasserier.

Gunilla Axén:
– Det känns som en upprättelse och att min berättelse förhoppningsvis kan hjälpa andra. Det var ingen tanke jag hade, men det blir ju en följd av SvFF:s utredning.