SvFF kallar till extra Representantskapsmöte

På torsdagen beslutade Svenska Fotbollförbundets styrelse att kalla till sammanträde med Representantskapet tisdag den 9 januari. Beslutet som togs på det ordinarie Representantskapet den 1 december om att bifalla en motion från Hallands FF om att införa flexibelt avbytarsystem i div.2-3 herrar samt div.1 damer återkallas. Förbundsstyrelsen lägger nu fram ett nytt förslag till beslut.

Skälet är att berörda föreningar och flera distriktsförbund har reagerat starkt på regeländringen. Föreningarna har inte känt sig tillräckligt informerade inför beslutet och dess konsekvenser.

- Vi fattar beslutet i ljuset av inspel från våra medlemsföreningar och efter samråd med våra distriktsförbund. Det som framförts är att förankringsprocessen runt om i landet inför beslutet inte varit bästa möjliga, och därför ansåg styrelsen att det enda rätta var att ta en fördjupad diskussion i frågan, att föra fram ett alternativt förslag och kalla Representantskapet på nytt i den här enskilda frågan. Förbundets ambition, och demokratiska grund, måste alltid vara att våra föreningar är informerade och trygga med förarbetet inför de beslut som ska tas, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

- Genom att lägga ett nytt förslag anser vi att vi uppnår det som motionen från Hallands FF syftar till – att fler ska få möjlighet att delta i spel i de lägre förbundsserierna - samtidigt som vi begränsar de negativa sportsliga konsekvenserna av beslutet, fortsätter Nilsson

Förbundsstyrelsens nya förslag till det extra Representantskapsmötet, om mötet beslutar att upphäva beslutet från den 1 december, lyder så här:

I div. 2 och 3,herrar, samt div. 1, damer, utökas antal ersättare från tre till fem. Det föreslås alltså inte längre att det ska införas ett avbytarsystem med fria byten. Regeländringen ska utvärderas under säsongen 2018 och Förbundsstyrelsen ska återkomma med en rapport till det ordinarie sammanträdet med Representantskapet under hösten 2018.

Representantskapet har totalt 45 röstberättigade, 24 från distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll, sex från Elitfotboll Dam samt sju från Förbundsstyrelsen.

fogis.se - Hem