Tre voteringar på representantskapsmötet

Gerhard Sager avtackades efter 23 år i tävlingskommittén. Foto: SvFF.

SvFF:s representantskapsmöte på fredagen i Solna innehöll tre frågor som gick till votering innan beslut kunde fattas inför 2018 och följande års tävlingsverksamhet. Det handlade om avbytarsystem i division 2-3 herrar och division 1 dam, förslaget att införa en SM-tävling för 16-åringar på pojksidan samt frågan om dispens för cupsegrare i ungdomsturneringar.

44 av de totalt 45 rösterna fanns på plats att fördela, 24 från distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll, sex från Elitfotboll Dam samt sju från Förbundsstyrelsen.

Det var Tävlingskommitténs ordförande Gerhard Sagers sista repskap. Gerhard har avgått som ordförande i Västergötlands FF efter 22 år, och han har varit ledamot i tävlingskommittén (TK) i elva år och senare ordförande i tolv år, således totalt 23 år i TK.
- Det har varit en fantastiskt spännande resa, jag och Dalarnas Lars Norman har nog ibland varit lite besvärliga, sa Sager när han avtackades och fick stående applåder av repskapets ledamöter.

Sager hade före det intagit podiet och dragit de förslag som förelåg representantskapsmötet:

  • Hallands FF hade motionerat om att införa avbytarsystem i div. 2-3 herrar samt div. 1 damer. Skånes FF tog till orda och menade att det kan låta tilltalande men att det inte fanns någon djuplodande undersökning vad det skulle få för följdverkningar och frågan gick därmed till votering.

Beslutet blev att repskapet röstade igenom Hallands motion, med ambitionen att få fler att spela längre och exempelvis inte åka för långt bort kanske för att sitta på bänken hela tiden. Nu blir det tillåtet med flygande byten för att fler ska ges chans till spel.

  • Den andra frågan som, gick till votering var Förbundsstyrelsen förslag att införa en SM-tävling för pojkar och ersätter nuvarande serie och slutspelsmodell från 2019. U17- och U19-slutspelen utgår från 2018. Hallands FF ansåg att det är fel, 16 år är alldeles för tidigt att spela om SM. Frågan gick till votering, och där blev beslutet enligt styrelsens förslag.
  • Förbundsstyrelsens förslag att ta bort dispenser för cupspel där man kan kora segrare i åldersklassen tom 12 år och tillåta det från 11 år, blev som väntat en stor diskussion och en tredje votering.

Åtta distrikt (Dalarna, Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland och Örebro) motionerade om att dispensmöjligheten skulle tas bort helt. Här talade Södermanland, Blekinge, Götaland, Hälsingland och Skåne.

Blekinges ordförande, Tommy Andersson, föreslog en kompromiss vilket innebar att man tar bort dispensmöjligheten, och att det inte ska vara möjligt att kora segrare i 12-årsklassen i cuper fr o m 2020, med en övergångsperiod under 2018 och 2019 där cuper med internationellt deltagande medges undantag att kora segrare i 12-årsklassen. På sittande möte anslöt sig Karl-Erik Nilsson och förbundsstyrelsen till förslaget från Blekinge, vilket sedan bifölls av repskapets majoritet efter voteringen.

  • Den tredje motionen till repskapet kom från Örebro Läns FF, om att lag som återkommande spelat med obehöriga spelare i distriktsserier, ska kunna uteslutas, och den fick bifall.
  • Diskussionen om att införa nya spelformer, för att rekrytera och behålla fler spelare, har pågått i flera år. Här bifölls förbundsstyrelsen förslag som innebär att nya spelformer för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande från och med den 1 januari 2019, utom såvitt avser frågan om bestämmelserna ska vara bindande även vid förenings­arrangerade tävlingar och matcher, som ska prövas vid repskapet 2018. Nya spelformer (3 mot 3, 5-5, 7-7, 9-9, samt 11-11) införs för att fler ska kunna vara med och helst längre och med regler som utgår från barnens bästa.

Här framfördes synpunkter på en rad detaljer kring matchens genomförande, och där svarade Karl-Erik Nilsson att det finns tid under 2018 för en fördjupad dialog mellan SvFF och distrikten vad gäller dessa smärre justeringar.

Övriga beslut

(Tävlingsbestämmelserna) Om en förening ändrar sin hemvist till en plats i ett annat distriktsförbund får representationslaget inte delta i förbundsserierna nästkommande säsong, utan ska då inplaceras i lägsta serie. Tävlingskommittén får besluta om undantag om det finns "synnerliga skäl". (exempelvis kort geografisk flytt). Bestämmelsen föreslås träda i kraft från 1 april 2018, avseende fotboll, och 1 oktober 2018 avseende futsal.

(Representationsbestämmelserna) Registreringsperioder för professionella spelare har två s k transferfönster finns definierade; 12 januari-4 april, 15 juli-11 augusti. Det föreslås förändringar kring hur professionella spelare får registreras utanför dessa transferfönster. Tanken är att arbetslösa professionella spelare ska kunna registreras för en ny förening under perioden mellan vinter- och sommarfönstret (det vill säga 5 april – 14 juli). Dock ska inga undantag kunna ges för perioden efter det att sommarfönstret stängt. Regeländringen föreslås i syfte att skapa tydliga förutsättningar.

SM för Flickor 17 år (F17) införs säsongen 2019 genom fri anmälan och geografiskt indelat seriespel samt därefter följande slutspel och att kombinerade lag (maximalt tillhörande två föreningar) kan delta. SM för F16 genomförs därmed för sista gången säsongen 2018