Caroline Waldheim utreder stödfunktion

Caroline Waldheim kommer att förstärka SvFF under sex månader för att undersöka förutsättningarna för att skapa en funktion hos förbundet för samordning och stöd kring ekonomiska stöd för projekt. I uppdraget ingår bland annat att inventera möjliga ekonomiska stödsystem som finns tillgängliga för fotbollsrörelsen, inte minst från EU.

Caroline har tidigare hjälpt SvFF med dess senaste ansökan att vara delarrangör av UEFA EM 2020. Dessförinnan var hon politiskt sakkunnig hos dåvarande folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.