Extra Representantskapet: fler ersättare - men vid tre tillfällen

På tisdagskvällen beslutade Svenska Fotbollförbundets extra Representantskapsmöte att ändra det beslut som togs på det ordinarie Representantskapsmötet 1 december 2017 om att införa ett avbytarsystem med flygande byten, i division 2-3 herrar samt division 1 damer.

Det nya beslutet, som Förbundsstyrelsen (FS) föreslagit det extra Representantskapet, innebär att antalet ersättare utökas från tre till fem i berörda serier, men att det ska vara samma ersättarsystem som tidigare, d.v.s. inga flygande byten. Dessutom beslutades att byten får ske vid tre tillfällen under pågående spel, halvtid undantaget.

Mötet öppnades med att en stor majoritet (34-8) röstade för att beslutet från i december skulle upphävas. Dalarnas FF uttryckte inför röstningen att man ansåg samma regler skulle gälla 2018 som 2017, och att frågan skulle utredas mer för beslut till nästa Representantskap. Därefter kom ett motförslag till FS förslag från Örebro Läns FF, som ville ha ett ersättarsystem i div.2 herr, samt avbytarsystem i div.1 dam och div. 3 herr. Ett förslag som EFD reserverade sig emot då man ansåg att den frågan redan var avgjord inför det extra mötet.Ett tilläggsyrkande till FS förslag kom därefter från Skånes FF om att de föreslagna fem bytena skulle få göras vid tre tillfällen under pågående spel.

Majoriteten röstade för FS förslag (37-5) gentemot Örebros förslag. Sedan beslutades enhälligt för Skåne FF:s tilläggsyrkande om att fem ersättare kan sättas in vid tre tillfällen, med halvtid undantagen.

FS motiv till sitt nya förslag var dels att finna en balans mellan syftet med motionen (från Hallands FF) att fler spelare ska kunna delta i spel i de lägre förbundsserierna, dels ambitionen att begränsa de av berörda föreningar framförda upplevda negativa sportsliga konsekvenserna. Liksom även vad de tävlingstekniska konsekvenserna skulle innebära för andralag i distriktsserierna med avbytarsystem.

Frågan om ett framtida införande av avbytarsystem för de lägre förbundsserierna bör dessutom föregås av en analys kring de sportsliga konsekvenserna, liksom en bred förankring av frågan med de berörda föreningarna.

Även detta beslut ska nu utvärderas under säsongen och Förbundsstyrelsen ska återkomma med en rapport till det ordinarie sammanträdet med Representantskapet under hösten 2018.

Det extra Representantskapet hölls via telefon med 42 röstberättigade närvarande, 23 från distrikten, sju från Svensk Elitfotboll samt fem från Elitfotboll Dam och sju från Förbundsstyrelsen.

fogis.se - Hem