Inför förbundsmötet på lördag

Anette Karhu, ordförande i Örebro Läns Fotbollförbund och i SvFF:s futsal- och beach soccerkommitté, föreslås att ersätta avgående Annelie Larsson, Värmland, i Svenska Fotbollförbundets styrelse i samband med det 114:e förbundsmötet som hålls lördag 24 mars kl 10.00 på Vasateatern i Stockholm.

Anette har en gedigen fotbollsbakgrund som spelare och ledare. Det började i Garphyttan och fortsatte i distriktslag, IFK Kumla, Karlslunds IF och sedermera KIF Örebro, där hon också suttit i föreningens styrelse. Sedan 2015 är hon ordförande i Örebro Läns Fotbollförbund, där hon också tidigare satt i styrelsen.

- Det känns hedrande att bli föreslagen till styrelsen och ett kvitto på att det man gör är bra. Jag tror och hoppas att jag kan bidra med en hel del och ser det som en spännande utmaning. Ledarskap är liksom min grej och jag gillar att arbeta tillsammans utifrån olika roller, sätta upp och nå mål för att få till en förbättring, säger Anette.

Det innebär att samtliga kvinnor i förbundsstyrelsen har rötter i örebrofotbollen.
- Kul och ett gott betyg till föreningsarbetet och att personligheter får plats, säger hon.

Jämlikhet, rättvisa och alla likas värde är andra saker som Anette Karhu brinner för.

SvFF:s valberedning föreslår även omval av Annika Grälls (EFD) och Rose-Marie Frebran (SEF) i en tid av två år till förbundsstyrelsen. Övriga nyvalsförslag: Gunilla Wernelid som revisor i ett års tid, Anders Tagde som revisorssuppleant i en tid av ett år.
I Licensnämnden föreslås Gefle IF:s förre klubbdirektör (2010-16) Eva von Scheele, liksom förre elitspelaren och Kalmars klubbchef (2006-16) Svante Samuelsson att ta plats. Annika Åberg Darell, tidigare bland annat ordförande i Bohuläns FF, föreslås gå in i Disciplinnämnden.

Förbundsstyrelsen föreslår vissa stadgeändringar, bland annat att samtliga nämndordföranden ska väljas på två år samt att det inte ska vara några suppleanter i valberedningen.

Tre motioner har inkommit till förbundsmötet:

  • Hälsinglands FF vill att SvFF behåller suppleanter i valberedningen, framförallt ur ett jämställdhets-demokratiperspektiv.
  • Föreningarna i division 1 herrar, genom intresseorganisationen Ettanfotboll, motionerar om att få egen rösträtt, för att kunna påverka de frågor som gäller dem.
  • Stockholms Fotbollförbund motionerar om att SvFF startar verksamhetsstöd till landslagsverksamhet för personer med hörselnedsättning, samt att SvFF ska samverka med sakkunniga representanter från dövidrotten, exempelvis IK Hephata (StFF:s distrikt) och Svenska Dövidrottsförbundet (SDI).

Därutöver kommer strategin fastställas för åren 2018-2022, vilket har beretts under hela 2017 i fotbollsrörelsen.