Intensiva förberedelser för inkludering av parafotboll

I helgen har representanter från fotbollssverige samlats på Scandic Continental i Stockholm för att diskutera den fortsatta processen kring inkludering av parafotboll från Parasport Sverige till Svenska Fotbollförbundet.

Syftet med konferensen var att skapa en god dialog med föreningar och distrikt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra inkludering. Arbetet med inkludering ingår i Parasport Sveriges strategi och därför förs nu dialog med ett flertal förbund för att diskutera förutsättningarna för detta. Processerna sker enligt en modell som är indelad i fyra steg och beslutades på Parasport Sveriges förbundsmöte 2017.

En av nycklarna för en lyckad inkludering handlar om dialog och därför var helgens konferens kring parafotboll ett jätteviktigt tillfälle att samla in kloka tankar och åsikter för det fortsatta inkluderingsarbetet av parafotboll.

- Vi är en projektgrupp med representanter från Parasport Sverige och Svenska Fotbollförbundet som jobbar med processen enligt en framtagen checklista. Vi konstaterade att vi behövde säkerställa en bättre dialog med inblandade parter, därför bjöd vi in till denna konferens, säger Jonatan Sandberg, kanslichef och inkluderingsansvarig på Parasport Sverige.

Helgens konferens var indelad i olika teman som identifierats som särskilt viktiga i arbetet; tävling, klassificering/licensering, utbildning och utveckling. Varje pass inleddes med en presentation och följdes därefter upp med gruppdiskussioner.

- Det var en härlig entusiasm och positiv stämning under diskussionerna. Det här blir oerhört värdefullt för oss i vårt fortsatta arbete med inkluderingen, säger Anna Malmén, som är den på Svenska Fotbollförbundet som är utsedd att jobba med processen.

Nu väntar intensivt arbete för att jobba vidare med att förbereda inkluderingen. I november senare i år har Svenska Fotbollförbundet en konferens där nyckelpersoner från varje distrikt bjuds in. Till dess är förhoppningen att det ska finnas konkreta förslag för hur de viktigaste delarna ska hanteras.
Om allt går enligt plan är förhoppningen att en inkludering kan ske i början på 2019, men innan beslut tas är det viktigt att båda parter känner sig trygga med att inkluderingen blir bra.

-Det här känns jättekul! Från fotbollskommitténs sida har vi länge sett att en inkludering av parafotboll är ett viktigt steg i utvecklingen, säger Karl-Erik Malmgren, ordförande i Parasport Sveriges fotbollskommitté.