Ny strategi för SvFF 2018-2022 klubbad

SvFF:s årsmöte 2018. En ny strategi för 2018 till 2022 beslutades.

En ny strategi för åren 2018-2022 antogs på Svenska Fotbollförbundets 114:e årsmöte som hölls på Vasateatern på lördagen.
- Vi tydliggör att vi utökar vårt ansvar på flera områden, bl.a. genom att vi går från att följa till att vara pådrivande i arbetet för jämställdhet och integration, sa förbundsordförande Karl-Erik Nilsson.

Strategin vilar på värdegrundsfrågor och innehåller sedan mål och strategier för utveckling inom Fotbolls-, Förenings- och Förbundsutveckling. Den har beretts med distrikt och föreningar under 2017 och den 26 april ska Förbundsstyrelsen gå vidare med implementeringen av strategin. Därefter blir det ett gemensamt arbete som ska genomföras.
- Plus 10 000 nya kvinnliga ledare är prioriterat och där ska det utses två ambassadörer per distrikt, en tjej och en kille, totalt 48 som ska vara engagerade i frågan, sa Karl-Erik vidare.

RF-basen Björn Eriksson var på plats och riktade in sig på hur idrotten ska uppvakta ansvariga politiker inför Riksdagsvalet.
- Det är inte lätt, alla partiledare jag träffar säger att idrotten gör det bra. Men vi behöver hålla ihop och arbeta även lokalt för att få fler anläggningar, ledare och driva våra frågor. Och det är föreningarna där ute som gör jobbet, vi måste vi få med dom i arbetet tydligare sa Björn.

Förbundsstyrelsens föreslagna stadgeändringar, bl.a. att samtliga nämndordförande ska väljas på två år, samt att det inte ska vara några suppleanter i Valberedningen, röstades igenom. Likaså att Ekonomiska samrådsnämnden skulle läggas ned, då nämndens uppdrag har förändrats de senaste åren.

Tre motioner har inkommit till förbundsmötet och beslutet blev följande:

  • Förbundsmötet avslog Hälsinglands FF motion om att behålla suppleanter i Valberedningen.
  • Förbundsstyrelsen kommer utöka samarbetet med intresseorganisationen för div. 1, herr, Ettanfotboll, men Förbundsmötet avslog motionen om att Ettanfotbollföreningarna skulle få egen rösträtt.
  • Med anledning av Stockholms Fotbollförbund motion om verksamhetsstöd till landslagsverksamhet för personer med hörselnedsättning, så fick Förbundsstyrelsen i uppdrag att låta Svenska Dövidrottsförbundet ingå i det samverkansarbete som är påbörjat med Parasportförbundet (även om det delvis handlar om olika önskemål).