Workshop Diplomerad förening

Vi har nu genomfört ytterligare en workshop kring Diplomerad förening och vi är därmed ett steg närmre implementering. Syftet med Diplomerad förening är att verksamheten i föreningen ska bli så bra som möjligt där så många som möjligt spelar så länge som möjligt.

För att blir diplomerad krävs det att föreningen når upp i ett antal kriterier. Föreningen behöver bland annat följa en genomarbetad inriktning, ledarförsörjningsplan, spelarutbildningsplan och ekonomistyrning samt upparbeta ett starkt varumärke, en bra kommunikation och en tydlig struktur.

Under workshopen deltog både anställda på SvFF men även representanter från fotbollsdistrikt och RF/SISU.

På förmiddagen arbetade vi med de självskattningsenkäter som tagits fram av arbetsgruppen och Questback. Enkäterna kommer senare att skickas ut från föreningen till ledare, föräldrar och spelare och ge ett nuläge på hur föreningen mår.

Eftermiddagen ägnades åt de kriterier som tagits fram för att kunna bli en Diplomerad förening och avslutades med en diskussion om rollfördelning och hur vi går vidare med arbetet framöver. Nästa steg i processen är att testa konceptet med hjälp av några distriktsförbund och av dem utvalda föreningar. Arbetsgruppen strävar efter att lansera detta nationellt till hösten.