Kiwa Inspecta ny partner

Kiwa Inspecta är ny partner till Svenska Fotbollförbundet.

Kiwa Inspecta är ny Officiell Partner till Svenska Fotbollförbundet. SvFF har skrivit ett två-årsavtal med ett av nordens ledande företag inom TIC, dvs test – inspektion – certifiering, Kiwa Inspecta. Samarbetet kommer helt och hållet att ha fokus på våra domare.

SvFF och fotbollen i stort har en utmaning i att behålla sina domare över tid. Samarbetet med Kiwa Inspecta kommer initialt bygga på två spår:

  1. Domarmentorskap: Tillsammans kommer SvFF och Kiwa Inspecta skapa ett inspirationsprogram för yngre domare, bl.a. genom att med hjälp av våra elitdomare inom SEDD och EDK organisera föreläsningar i Kiwa Inspectas utbildningslokaler.
  2. Domarstipendium: Tillsammans kommer vi också dela ut två stipendier varje år. Stipendiaterna ska vara en ung och lovande domare i distriktet. En kvinnlig och en manlig domare ska utses. Vinnare ska kännetecknas av förmågan av god kamratanda och att vara ett föredöme.

Initiativen i samarbetet bygger på SvFF:s mål att behålla domarna längre och Kiwa Inspectas logotyp kommer också synas på domartröjans ärm.

fogis.se - Samarbetspartners - Nyheter