Regionala läger för spelarutbildning startar

Nu startar verksamheten med Regionala läger för spelarutbildning. Fler spelare i åldrarna 16-17 år ska få stöd i sin fotbollsutveckling, och ta del av utbildning som hitills bara landslagsspelare fått. Det första lägret genomförs nästa vecka, den 16-19 april på Bosön i Stockholm.

Svensk fotboll arbetar ambitiöst och målmedvetet med att inspirera och utbilda våra spelare i olika åldrar och som befinner sig i olika utvecklingsstadium – bland annat för att ge individer metoder och verktyg för att ta ytterligare steg i sin fotbollsutveckling.

Lägren är en av flera nyheter i det arbete som tagits fram och beslutats av SvFF:s styrelse, och genomförs under parollen "Spelarutbildningen – en helhet" där även distriktens delar ingår.

SvFF representerar 3.000 föreningar från norr till söder, land och stad och alla är lika viktiga för oss. De flesta av våra landslagsspelare har påbörjat sina karriärer i just landsortsföreningar – och vi hoppas det ska fortsätta på samma sätt. Alla är lika viktiga oavsett var de kommer ifrån och vilken situation de befinner sig i just nu.

Som en del i vårt framtidsfokus startar nu ett projekt på flick-och pojksidan som kallas regionala läger. Pojkar 16 år och flickor 16-17 år. Senare kommer även ett centralt matchläger för pojkar 17 år.

Pilotägret för pojkar genomförs 16-19 april på Bosön i Stockholm, för flickor blir det premiär i Uppsala 24-27 maj. Ambitionen är att det ska vara fullt utbyggt till hösten.
Fler ska få en likvärdig utbildning som landslagsspelarna (kommunikation om aktuella frågor, kost, fotbollsfysiologi samt fotbollpsykologi).

Runt de Regionala lägren kommer även en mängd ledar- och tränarutbildningar att genomföras.