Stärkt skydd för spelare och föreningar

I sommar skärps reglerna för förmedlare på transfermarknaden. Spelarrepresentanter ska då kunna visa upp ett fläckfritt straffregister.

– Polisen har varnat för oseriösa aktörer. Därför stramar vi upp regelverket, säger Tobias Tibell, jurist vid SvFF.

Från Magasinet Fotboll #1-2018

Det kan gå ganska subtilt till. En person kontaktar en – ofta ung – spelare. En present i form av kontanter eller en dyr klocka överlämnas till spelaren. Därefter kan gåvolämnaren hävda att denne har rätt till ersättning då spelaren skriver på för en ny klubb.

– Hur omfattande problemet är vet vi inte. Men bara det faktum att polisen slagit larm gör att vi måste agera, säger Tobias Tibell.

Till för ett par år sedan fanns ett omfattande globalt regelverk, som innebar att alla förmedlare, eller spelaragenter, skulle ha en licens utfärdad av respektive nationsförbund. Detta krav slopades dock av Fifa i april 2015, vilket öppnade marknaden för mer oseriösa aktörer. Men sedan dess har flera nationsförbund stramat upp sina egna regelverk. Bland annat ställer Danmark och England betydligt hårdare krav på förmedlare, och nu går även Sverige samma väg.

– Vi har inspirerats av flera förbund, inte minst Danmark och gör detta för att skydda spelare och föreningar. Framför allt får vi en större kontroll över vilka som agerar på spelarmarknaden med de nya reglerna.

Den stora skillnaden blir att SvFF inför ett ansökningsförfarande för alla som vill agera som förmedlare i Sverige. Det innebär att en ansökan kan avslås och att vederbörande nekas att arbeta som förmedlare. Exempelvis måste den som ansöker själv kunna visa att hen har ett oklanderligt förflutet genom att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Även utländska förmedlare som vill agera i Sverige måste godkännas enligt samma kriterier.

– Man ska även ha en ansvarsförsäkring, om en tvist skulle uppstå mellan exempelvis spelare och förmedlare. Det ger en trygghet för alla parter, säger Tobias Tibell.

En annan regeländring är att det införs ett förbud för att ingå avtal med spelare under 15 år. För att få representera spelare mellan 15 och 18 år kommer det att krävas en speciell licens, som utfärdas av SvFF.

– Då får man genomgå en kurs hos oss, där man får fördjupad kunskap om alla regelverk, men även en ökad kännedom om yngre spelares tillvaro. När man har gått utbildningen och blivit godkänd erhåller man titeln SvFF-certifierad förmedlare.

Det finns inga siffror som ger en bild över hur omfattande kriminaliteten på den svenska förmedlarmarknaden är. Men att polisen startat en aktionsgrupp mot idrottsrelaterad organiserad brottslighet vittnar om allvaret.

– Men vi tror att vi kommer att få bättre kontroll med det nya regelverket. Såväl klubbarna, SEF, EFD och Spelarföreningen ser positivt på det nya regelverket, säger Tobias Tibell.

Fakta: nytt regelverk

• Införs i juni 2018.
• Alla förmedlare (agenter) måste ansöka och godkännas av SvFF. Bland annat måste de kunna uppvisa ett oklanderligt förflutet via belastningsregistret.
• För förmedlare av yngre spelare, 15–18 år, krävs en speciell utbildning och licens.
• Totalförbud införs för avtal mellan förmedlare och spelare under 15 år.
• Löptiden i ett avtal mellan förmedlare och spelare eller förening får max vara två år.

fogis.se - Hem