Tränarutbildning futsal under produktion

Futsalsporten växer med imponerande kraft i Sverige och SvFF arbetar intensivt med produktionen av landets första tränarutbildning i futsal – "Tränarutbildning Futsal" (TU Futsal).
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar som tränare i futsal med spelare från 15 års ålder till elitnivå. Studieplanen kommer att omfatta minst 1+1 dag, med en mellanliggande webbperiod där flera praktiska uppgifter ska genomföras i tränarens vardagsmiljö i hemmaklubben.

Målsättningen med kursen är att tillgodose grundläggande behov för den grupp tränare som är eller kommer att bli verksamma inom den snabbt växande futsalsporten i Sverige. För behörighet krävs, som i alla fall, C-diplom, alltså SvFF:s obligatoriska introduktionsutbildning TU C.

I förlängningen kommer SvFF att producera och erbjuda den omfattande kursen UEFA B Futsal, som omfattar minst 120 timmars studieplan, alltså samma omfattning som den vanliga UEFA B-utbildningen. UEFA B Futsal är den högsta tränarutbidningen för futsal i Europa för närvarande, men UEFA planerar att introducera både UEFA Futsal A License samt UEFA Futsal Pro License inom ett antal år.

SvFF Tränarutbildning Futsal kommer att arrangeras av SDF i samverkan med Utbidning- utvecklingsavdelningen. Produktionstiden omfattar hela 2018 – manusskrivning, filminspelning av webbinarier, övningar och andra praktiska exempel, liksom flera andra delar av kursen. SvFF har förhoppningen att kursen kan introduceras i början av 2019, efter utbildning av tränarutbildare.

Mer detaljerad kursinformation, såsom kursinnehåll och kursschema kommer att ges efterhand.