Uppstart av pilotprojekt för Diplomerad förening

Arbetet med Diplomerad förening fortsätter och under våren ska konceptet testas med hjälp av ett par distrikt i ett antal utvalda pilotföreningar.

Pilotföreningarna kommer inledningsvis att skicka ut en självskattningsenkät till sina ledare, föräldrar och spelare. Parallellt med detta kommer föreningen, med hjälp av sin SISU-konsulent och fotbollsdistriktets diplomerare, påbörja en utvecklingsprocess utefter framtagna kriterier.

Svenska Fotbollförbundet har bjudit in fotbollsdistrikt och SISU-distrikt till åtta regionala workshops som kommer att genomföras under slutet av maj och början av juni. Under dessa träffar kommer vi framförallt att diskutera hur vi framöver samarbetar kring Diplomerad förening. Utöver det blir det även samtal kring framtagna kriterier samt rimliga nivåer för föreningarna att uppnå utefter resultaten från självskattningsenkäterna.

Den 10-11 september träffas samtliga berörda representanter från fotbollsdistrikten och SISU-distrikten för en nationell konferens där konceptet presenteras och därefter lanseras.

Tidigare artikel om Diplomerad förening