Kompletterande info - nya förmedlarreglementet

SvFF:s styrelse har beslutat att införa ett nytt reglemente för förmedlare (Reglementet), vilket träder i kraft den 15 juni 2018 och då ersätter det nuvarande regelverket.

Beslutade övergångsbestämmelser

SvFF:s styrelse beslutade den 26 april 2018 om följande övergångsbestämmelser till Reglementet:

i) Förmedlaravtal ingångna före den 15 juni 2018 äger giltighet till den 15 juni 2019, under förutsättning att de inte löper ut eller sägs upp dessförinnan, se art. 6.2 i Reglementet. Observera dock att från och med den 15 juni 2018 måste samtliga förmedlare som är parter i ett förmedlaravtal ha ansökt om och beviljats registrering hos SvFF.

ii) Av art. 6.4 i Reglementet följer att endast den som är av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare får ingå förmedlaravtal med en spelare som ännu inte har fyllt 18 år. SvFF:s styrelse har beslutat att denna bestämmelse träder i kraft först den 15 oktober 2018. Det innebär att fram till dess är samtliga förmedlare som beviljats registrering hos SvFF behöriga att ingå förmedlaravtal med en spelare som ännu inte har fyllt 18 år.

Övrig information

  • Fr o m den 15 juni 2018 är endast den som är registrerad som förmedlare hos SvFF behörig att utföra förmedlaruppdrag. Ansökan om registrering som förmedlare sker via ett digitalt ansökningsformulär. Formuläret kommer fr o m den 25 maj 2018 finnas tillgängligt via följande länk, http://fogis.se/overgangar/formedlare/. Det går att ansöka om registrering redan när ansökningstjänsten öppnar men SvFF fattar beslut i ansökningsärendet först den 15 juni 2018, dvs. samma dag som regelverket träder i kraft.
  • Registreringsavgiften för förmedlare uppgår till 15 000 kr årligen. En ansökan om registrering som förmedlare kommer inte att behandlas innan sökanden har betalat avgiften.
  • För att beviljas registrering som förmedlare ska sökanden ha ett oklanderligt rykte och inte vara dömd för ekonomisk-, sexual- eller våldsbrottslighet. Detta ska styrkas med ett belastningsregisterutdrag som kan beställas via följande länk, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/. Använd utdraget "för att kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret (442.3)". Observera att det kan förekomma viss handläggningstid hos Polisen vid beställning av ett belastningsregisterutdrag.
  • Det av SvFF standardiserade förmedlaravtalet som ska användas fr.o.m. den 15 juni 2018, se art. 6.1 i Reglementet, kommer att finnas tillgängligt för nedladdning på http://fogis.se/overgangar/formedlare/ fr.o.m. den 15 juni 2018.  
  • Den som beviljats registrering som förmedlare och genomgått av SvFF särskilt anordnad förmedlarutbildning har rätt att i sin näringsverksamhet benämna sig: "Av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare" och/eller "Intermediary certified by the Swedish Football Association". Fr.o.m. den 15 oktober 2018 får endast den som är "av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare" ingå förmedlaravtal med en spelare som ännu inte har fyllt 18 år. Förmedlarutbildningen kommer preliminärt att äga rum i slutet av september 2018 och anmälningsavgiften kommer preliminärt att uppgå till 10 000 kr. Certifieringen är giltig i tre år. Mer info om utbildningen kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Ytterligare information rörande Reglementet kommer löpande att publiceras på SvFF:s webbsida via följande länk, http://fogis.se/overgangar/formedlare/.

Eventuella frågor besvaras av SvFF/Övergångar, 08-735 95 80, spelarovergangar@svenskfotboll.se eller förbundsjuristen Tobias Tibell, 08-735 95 11, tobias.tibell@svenskfotboll.se.