Norden stöder Ceferins kandidatur till omval

Nordiska förbundens styrelser samlade i Helsingfors.

Den gångna helgen höll de sex nordiska fotbollsförbunden sitt årliga möte, i år i Helsingfors. I samband med mötet beslutade ordförandena för fotbollsförbunden i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige unisont och med stöd av sina förbundsstyrelser att tillkännage sitt stöd för Aleksander Ceferins kandidatur till omval som ordförande för UEFA i ytterligare fyra år.

Brev som uttrycker stödet för Ceferins kandidatur har skickats till UEFA av vart och ett av de nordiska förbunden. Ordförandevalet kommer att äga rum vid den 43:e ordinarie UEFA-kongressen som hålls i Rom den 7 februari 2019.