Beviljade elitlicenser för 2019

Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd har beviljat elitlicens avseende år 2019 för alla klubbar i Allsvenskan och Damallsvenskan 2018, vilka alla ska elitlicensprövas inför säsongen 2019.
Licensnämnden har bordlagt behandlingen av elitlicensärendet avseende Norrby IF. För övriga klubbar i Superettan 2018 har Licensnämnden beviljat elitlicens avseende säsongen 2019.

Detta innebär att Varbergs BoIS och Atheltic Eskilstuna AB båda visade positivt eget kapital i sina periodiserade bokslut per 31 augusti 2018 och att dessa båda även uppvisat vad som i detta sammanhang krävs av elitlicensens regler, d v s likviditetsplaner som visar att de kan klara sina betalningar under resten av året samt att Varbergs BoIS visat resultatprognoser för resten av året som vid inte orealistiska antaganden innebär att deras egna kapital kan bli noll eller positivt den 31 december 2018.

Samtliga klubbar som elitlicens beviljats för har också uppfyllt kravet på betalningar per den 31 augusti 2018 och intygat att de inte saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten hela nästkommande verksamhetsår samt har också uppfyllt de övriga elitlicenskraven, som avser huvudtränare, säkerhetsansvarig, säkerhetsorganisation och medicinsk undersökning.

Närmare information om besluten kan lämnas av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, 070 - 6982250.