Svensk fotboll och coronautbrottet

För information om corona-pandemins påverkan på svensk fotboll, liksom de råd och riktlinjer som finns, se svenskfotboll.se.