Onsdagen 4/9: Om arenakrav och positiv kraft

Fotbollen som positiv kraft i samhället…

Ja, det var rubriken på den inbjudan som Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholms kommun, Åsa Herbst, skrev på den inbjudan som gick till ett antal kommuner i Småland, Halland och Skåne samt till Svenska Fotbollförbundet.

Sju kommuner, Landskrona, Helsingborg, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo och Ängelholm hade stark representation när undertecknad tillsammans med vår anläggningsansvarige Ronni Lundkvist träffade gänget i Ängelholms stadshus igår.

Huvudtema för mötet var arenakraven inom elitfotbollen och då med fokus på Allsvenskan, men kanske framförallt Superettan. För Ronni och mig var det oerhört imponerande att så många kommuner deltog med sina högsta politiska ledningar och att vi samlades under rubriken ovan. Det kändes fint som företrädare för fotbollen.

Samtliga kommuner beskrev vår idrotts betydelse men samtidigt hade de synpunkter på de arenakrav som vi har inom fotbollen. Trots detta hade samtliga kommuner tankar och idéer och kloka framtidsfunderingar om hur och vad man ville göra för att tillgodose de önskemål som finns från respektive hyresgäst, dvs de aktuella elitföreningarna i respektive kommun.

Några har kommit långt och har klara uppfattningar om vad som behöver göras, medan andra har lite längre kvar innan man är färdig med planering och finansiering.

Vi fick chansen att berätta om svensk fotbolls strategiska arbete i stort, historien bakom anläggningskraven som bland annat lett till en mycket positiv arenautveckling och sedan följde ett konstruktivt samtal.

Vi vet från förbundets sida att alla inte kommer att hinna bli helt klara i tid till 2014 och därför inrättade Förbundsstyrelsen i våras en beredningsgrupp bestående av Raul Björk, Krister Malmsten, Ola Rydén och Linda Wijkström. De båda sistnämnda representerar SEF respektive EFD. Gruppen har särskilda direktiv och kan behandla de eventuella dispensansökningar som kommer in till förbundet. Gruppen jobbar på Förbundsstyrelsens uppdrag och Ronni Lundkvist är en viktig medarbetare som stöd för gruppen.

Kommunerna på plats uppfattades som nöjda med att Svenska Fotbollförbundet inrättat denna instans, samtidigt som vi poängterade att detta inte betyder att arenakraven i sig ändrats, men det kan innebära en möjlighet att få respit med att genomföra vissa åtgärder för att komma väl i fas med det interna planerings- och budgetarbetet i respektive kommun.

Vi får se vad som händer, men mötet var konstruktivt, dialogen var bra och visst är det alltid bättre att mötas än att skicka papper till varandra och dessutom har vi alla som var med anledning att skicka en liten tanke och ett tack till Ängelholms kommun för ett gott initiativ.

Karl-Erik