Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 11 maj 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 11 maj 2010 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Rapporterad förening: IFK Göteborg
Match/speldag: IFK Göteborg - Djurgården, AH, 6/4
Förseelse: Inkastande av föremål, anstötliga texter enligt elitfotbollsmanualen
Beslut: Erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Rapporterad förening: Ängelholms FF
Match/speldag: Ängelholms FF - Hammarby, SE, 13/4
Förseelse: Pyroteknik
Beslut: Utan åtgärd
Motivering: Disciplinnämnden konstaterar att det i utredningen av ärendet inte framgår huruvida raketen avfyrats inne på arenan eller utanför.

Rapporterad förening: Hammarby
Match/speldag: Ängelholms FF - Hammarby, SE, 13/4
Förseelse: Pyroteknik samt otillbörligt uppträdande av supportrar
Beslut: 25.000:-

Rapporterad förening: Örgryte
Match/speldag: Degerfors IF - Örgryte, SE, 16/4
Förseelse: Pyroteknik
Beslut: 25.000:-

Rapporterad förening: Hammarby
Match/speldag: Hammarby – GIF Sundsvall, SE, 20/4
Förseelse: Pyroteknik samt inkastande av föremål
Beslut: 25.000:-

Rapporterad förening: GAIS
Match/speldag: BK Häcken - GAIS, AH, 28/4
Förseelse: Pyroteknik
Beslut: 15.000:-

Rapporterad förening: Helsingborgs IF
Match/speldag: Helsingborgs IF – Malmö FF, AH, 20/4
Förseelse: Inkastande av föremål
Beslut: 5.000:-

Rapporterad förening: IFK Göteborg
Match/speldag: IFK Göteborg – Malmö FF, AH, 29/4
Förseelse: Inkastande av föremål
Beslut: Utan åtgärd

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Match: Helsingborgs IF – Malmö FF, AH, 20/4
Beslut:
Matchdelegaten skriver i sin anmälan att det i samband med inmarsch antändes 14 bengaler med kraftig rökutvecklig. Därutöver antändes fyra blixtbengaler som kastades in på planen. I matchens 4:e minut, i samband med att Malmö FF gjorde mål, antändes ytterligare två bengaler.
All pyroteknik antändes på Malmö FF:s supportersektion på den norra ståplatsläktaren.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 3 kap. 6 § 2p SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Malmö FF böter om 40 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: AIK
Match: AIK - Djurgården, AH, 2/5
Beslut:
I anmälan skriver matchdelegat Göran Lundberg att det före matchstart i samband med line up antändes 60 bengaler, cirka 20 raketer sköts in över planen, 8 till 10 rökfacklor antändes på läktaren samt att i samband därmed 5 knallskott hördes. Samtliga händelser kom från Norra läktaren. Under matchens andra minut antändes två bengaler på Norra läktaren i samband med AIK gjorde mål.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 75 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.

Anmäld part: Djurgården
Match: AIK - Djurgården, AH, 2/5
Beslut:
Disciplinnämnden vill inledningsvis kommentera att Djurgården i sitt yttrande anmärker att ärendet först upprättats som ett s.k. bestraffningsärende.

Ett ärendes upprättande och klassificering sker med enbart anmälan som grund och har som syfte att ge bestraffningsorganet förutsättningar för handläggning och sedermera eventuell påföljd.
Då förutsättningar enligt ovan inte saknas finner Disciplinnämnden inga skäl för att omvandla ärendet till ett s.k. arrangemangsärende.

Disciplinnämnden har vid klassificering som ett bestraffningsärende möjlighet att ådöma förening böter om högst 500.000 kr. Vid en klassificering som ett arrangemangsärende har Disciplinnämnden möjlighet att (bl.a.) ådöma förening straffavgift om högst 25.000 kr. Det ska understrykas att denna distinktion av ett ärendes art inte har någon betydelse för påföljdsmätningen.

I förevarande ärende har Disciplinnämnden vid påföljdsmätningen beaktat rådande praxis tillsammans med de för bestraffningsärenden tillämpliga bestämmelserna.

I ärendet är efter Djurgårdens yttrande och matchdelegatens synpunkter klarlagt att en bengal och ett antal knallskott/crackers inte överstigande
5 stycken antänts.

Enligt 2 kap 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för bl.a. sina supportrars uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken. Enligt 3 kap. 6 § samma bestämmelser kan förening, vars supportrar avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgården böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.