Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 13 april 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 13 april 2010 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Rapporterad förening: Kalmar FF
Match/speldag: Trelleborgs FF - Kalmar FF, AH 31/3
Förseelse: Pyroteknik
Beslut: 15.000:-

Motivering
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas straffavgift.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Nanne Bergstrand, Kalmar FF
Rapporterad händelse: olämpligt uppträdande
Match: Kalmar FF - IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 27/3
Beslut: Tillrättavisning

Anmäld part: Ola Ragnarsson, Kalmar FF
Rapporterad händelse: olämpligt uppträdande
Match: Kalmar FF - IF Elfsborg, Allsvenskan, herrar, 27/3
Beslut: Tillrättavisning

Anmäld part: AIK Fotboll AB

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 13 april 2010 behandlat följande anmälan.

I samband med matchen GAIS - AIK som spelades den 29 mars 2010 i Allsvenskan har matchdelegat Bert Andersson riktat en anmälan mot AIK i enlighet med tävlingsbestämmelserna 2 kap. 26 § och 3 kap. 6 §.

AIK har yttrat sig.
- - - - -
I utredningen av ärendet framgår att det i samband med lagens inmarsch, på AIK:s supportersektion, antändes 22 bengaler och att det i den 2:a respektive 5:e matchminuten antändes två knallskott på AIK:s supportersektion.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

I ärendet har AIK visat att klubben gjort långtgående ansträngningar i samband med matchen i syfte att undvika händelser av nu aktuellt slag. Med hänsyn härtill anser Disciplinnämnden att bötesbeloppet kan sättas lägre än vad som annars skulle ha kommit ifråga.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade händelser.