Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 18 januari 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 18 januari 2011 fattat beslut i följande ärende:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Åtvidabergs FF
Rapporterad händelse: brott mot 2 kap. 19 § SvFF:s Representationsbestämmelser
Beslut: 25.000:-