Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 3 augusti 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 3 augusti 2010 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Syrianska FC
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik, inkastande av föremål samt otillbörligt uppträdande av supportrar
Match: Syrianska FC – Assyriska FF, SE, 13/6
Beslut: Böter om 65.000:-

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: inkastande av föremål samt otillbörligt uppträdande av supportrar
Match: Syrianska FC – Assyriska FF, SE, 13/6
Beslut: Böter om 15.000:-