Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 21 juni 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 21 juni 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Landskrona BoIS – Helsingborgs IF, SvC, 12/5
Beslut: 10.000:-

Anmäld part: Landskrona BoIS
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Landskrona BoIS – Ängelholms FF, Superettan, 6/6
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: BK Häcken
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: BK Häcken – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, 11/6
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: BK Häcken – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, 11/6
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Östers IF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Falkenbergs FF – Östers IF, Superettan, 1/6

Beslut
Östers IF har tidigare anmälts för försenad matchstart och har i beslut från Disciplinnämnden meddelat den 29 april 2011 erinrats om ovan nämnd bestämmelse.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Östers IF en straffavgift om 5.000 kronor på grund av upprepad underlåtelse
att starta match på utsatt tid.

Anmäld part: GIF Sundsvall
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: GIF Sundsvall – Hammarby, Superettan, 8/6
Beslut: 5.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: IFK Göteborg - GAIS, Allsvenskan, 9/5

Beslut
I samband med matchen IFK Göteborg – GAIS som spelades den 9 maj 2011 i Allsvenskan, har domare Stefan Johannesson och matchdelegat Gerhard Sager riktat anmälningar mot GAIS i enlighet med tävlingsbestämmelserna 1 kap. 6 §, 2 kap. 26 § och 3 kap. 6 §.

Stefan Johannesson anmäler att det vid inmarschen antändes 4-5 bengaler på GAIS-supportrarnas läktarsektion. Domarna tog då beslutet att ta ut spelarna i spelargången igen. Matchstarten försenades med ca 6 minuter.

Gerhard Sager anmäler att det 5 minuter innan matchstart, på GAIS läktarsektion O, antändes en bengal. Strax därpå antändes ytterligare en bengal längre ner på samma sektion. Efter ca en minut antändes en tredje bengal på samma sektion som i sin tur antände tifostripes och strax därpå även tifoarrangemangets upphängda banderoll som täckte hela nedre delen av sektor A och O. Banderollen föll brinnande över läktarstaketet och ner mot utrymmet bakom reklamskyltarna. Därifrån utvecklades meterhöga lågor upp mot läktaren samtidigt som det fortfarande brann på läktaren. Ett område på ca 5 meter på och under läktaren berördes av branden som kunde släckas efter ca 5 minuter. I början av branden antändes ytterligare en bengal på sektionen. Under branden antändes också två knallskott varav ett av knallskotten kunde lokaliseras till GAIS läktarsektion.

GAIS har yttrat sig och Gerhard Sager har lämnat ett genmäle.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Av utredningen i ärendet framgår att minst 3 bengaler har antänts på läktarsektion som GAIS ansvarar för samt att en banderoll antänts och att brand uppstått . Osäkerhet föreligger dels i fråga om varifrån knallskotten kommit samt i frågan om en bengal, som påståtts, antänt banderollen.

Vad gäller den brand som uppkommit saknas tillförlitlig utredning om vad som antänt banderollen. Disciplinnämnden konstaterar dock att GAIS beredskap för att förekomma brand på läktarsektionen inte varit tillräcklig. Som tidigare påpekats av Disciplinnämnden har faran med antändning av s.k. Tifos och annat brandfarligt material uppmärksammats och Disciplinnämnden har gjort ett policyuttalande den 1 april 2011.

I uttalandet anges bl.a.: "Disciplinnämnden vill dock som en markering på hur allvarligt nämnden ser på företeelsen härigenom uppmärksamma och inskärpa samtliga berörda föreningar, säkerhetsansvariga, matchdelegater m.fl. att nämnden fortsättningsvis kommer att bedöma de situationer då pyroteknik förekommer i anslutning till antändligt material och risk för personskada föreligger som så särskilt allvarliga att detta kommer att bedömas som försvårande omständigheter i straffmätnings-
hänseende."

Disciplinnämnden anser sammanfattningsvis att GAIS ska ansvara för att minst 3 bengaler antänts samt att brand av icke oväsentlig omfattning anlagts. Nämnden ser särskilt allvarligt på den fara för person och förstörelse av egendom som branden utgjort. Då förebyggande och tillräckliga åtgärder inte visats ha vidtagits för att förekomma branden anser Disciplinnämnden att så försvårande omständigheter föreligger att bötesstraffets storlek ska bestämmas med hänsyn härtill.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga GAIS böter om 75 000 kr på grund av ovan redovisade händelser.