Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 27 juli 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 27 juli 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: bristande arrangemangsansvar
Match: BK Häcken – Malmö FF, Allsvenskan, 20/5
Beslut: erinran om vad som föreskrivs i Elitfotbollsmanualen samt att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd

Anmäld part: Östers IF
Rapporterad händelse: försenad matchstart
Match: Jönköpings Södra IF – Östers IF, Superettan, 13/6

Beslut
Östers IF har tidigare anmälts för försenad matchstart och har i beslut från Disciplinnämnden meddelat den 29 april 2011 erinrats om ovan nämnd bestämmelse samt har den 22 juni 2011 ålagts att betala straffavgift för upprepade förseelser att starta match på utsatt tid.

Disciplinnämnden beslutar

att ålägga Östers IF en straffavgift om 10.000 kronor på grund av upprepad underlåtelse
att starta match på utsatt tid.

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Jönköpings Södra IF
Match: Jönköpings Södra IF – Hammarby, Superettan, 22/6

Beslut
Domare Mattias Nyman och matchdelegat Olle Möller skriver i sina anmälningar att det i den 90:e matchminuten kastades in en skumgummiboll på planen. Den träffar inte någon.

Olle Möller anmäler vidare att Jönköpings Södra IF inte kunde tillhandahålla biljetter/kvitton i den utsträckning som behövdes till Hammarbys supportrar i det insläpp som var avsett för kontanthantering. Detta gjorde att matchens avspark, för att undvika ordningsstörningar, senarelades med 9 minuter.
Vidare anmäls att ett av tre räkneverk inte fungerade på bortasektionen vilket innebar att man med säkerhet inte kunde veta hur många supportrar som befann sig på sektionen.

Möller anmäler också att det beslutades på förmötet om ytterligare en utrymningsgrind utöver de två ordinarie. Dessa grindar hölls låsta men var bemannade med personal försedda med nycklar. Vissa svårigheter med låsen uppstod under matchen då grindarna skulle låsas upp/låsas. Möllers uppfattning var att dessa lås funktionsduglighet inte var tillfyllest.

Disciplinnämnden erinrar Jönköpings Södra IF om:

Tävlingsbestämmelserna 3 kap. 6.1 § "Förenings skyldighet"
"Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i anslutning till match inom arenan
[…]
- kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser

kan åläggas att […] erlägga en straffavgift om högst 25.000:- att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen."

Av 9 kap. 6 p. e) Elitfotbollsmanualen framgår:
"Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. Samtliga sådana dörrar och grindar ska alltid vara bemannade med särskilt utsedd dörrvakt, för att skydda mot missbruk och säkerställa utrymningsvägarna i händelse av nödevakuering. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan. "
Disciplinnämnden anser att de anmälda försummelserna är av sådan beskaffenhet att de når upp till sådan nivå att de ska beivras.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd