Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 28 juni 2011

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 28 juni 2011 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Oscar Berglund, Assyriska FF
Rapporterad händelse: olämpligt uppträdande
Match: Ängelholms FF – Assyriska FF, SE, 29/5
Beslut: avstängning den 2 juli 2011

Anmäld part: Richard Jansson, Assyriska FF
Rapporterad händelse: olämpligt uppträdande
Match: Ängelholms FF – Assyriska FF, SE, 29/5
Beslut: tillrättavisning