Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 17 november 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 17 november 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Degerfors IF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 5 kap 13 § i match 000005231, Degerfors IF - Varbergs BoIS FC
Match: Degerfors IF – Varbergs BoIS FC, Superettan, 26/10
Yttrande: saknas
Beslut: Erinran om STB

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Degerfors IF.

Matchdelegaten har anmält Degerfors IF enligt STB 5 kap 13 §, bollpojkar och bollflickor, för att de hade för få bollkallar på plats, sex stycken istället för de reglerade åtta.

Degerfors IF har ej inkommit med ett yttrande.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra Degerfors IF om vad som föreskrivs i STB.

Anmäld part: Kalmar FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001230, Kalmar FF - Gefle IF FF.
Match: Kalmar FF – Gefle IF FF, Allsvenskan, herrar, 26/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Kalmar FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Kalmar FF och Gefle IF FF den 26 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes en stycken pyroteknisk pjäs på Kalmar FF supportersektion som omgående slängdes ner på läktaren och brann ut på marken. Av överenskommelse om match framgår att Kalmar FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Kalmar FF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att visitationen var noggrann och inget att anmärka på samt att ordningsvakt från Kalmar FF snabbt var framme och tog hand om den pyrotekniska pjäsen som brann på marken. Disciplinnämnden anser att Kalmar FF ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Syrianska FC
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap 13 § Bevakning och avsyning av arenan i match 000005227, Syrianska FC - Östersunds FK.
Match: Syrianska FC – Östersunds FK, Superettan, 27/10
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift 5.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Syrianska FC.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av särskilda tävlingsbestämmelserna (STB) 3 kap 13 § att ålägga Syrianska FC en straffavgift om totalt 5.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Från matchen i Superettan mellan Syrianska FC och Östersunds FK den 27 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att arenan inte var stängd på det sätt som STB föreskriver. När matchdelegaten anlände till arenan var både den stora bussgrinden samt den lilla entrégrinden öppna på vid gavel utan att någon hade till synes direkt uppsikt över dessa.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 3 kap 13 § STB är arrangerande förening är skyldig att se till att ingen utöver behörig personal får tillträde till arenan inom tre timmar före entréerna öppnar. När arenan har stängts för obehöriga är arrangerande förening skyldig att utföra avsyning av arenan, för att avlägsna föremål som inte är tillåtna eller på annat sätt kan äventyra säkerheten. På den supportersektion som tilldelats gästande förening ska avsyningen ske tillsammans med gästande förening och resultatet av avsyningen dokumenteras i ett protokoll som presenteras vid förmötet.

Syrianska FC har inte inkommit med ett yttrande.

Disciplinnämnden konstarerar att Syrianska FC tidigare denna säsong i tävlingsärende 16 blivit anmälda för brott mot STB 3 kap 13 § samt att nämnden då beslutade att erinra Syrianska FC. Disciplinnämnden anser att då detta är ett upprepande regelbrott mot STB 3 kap 13 § skall Syrianska FC åläggas en straffavgift om 5 000 kr för denna försummelse.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001237, Malmö FF - IFK Norrköping.
Match: Malmö FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Malmö FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och IFK Norrköping FK den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 9 stycken pyrotekniska pjäser på Malmö FF supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Malmö FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Malmö FF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Malmö FF ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: ÖSK Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001240, Örebro-AIK.
Match: Örebro – AIK, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Örebro.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Örebro och AIK den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 1 pyroteknisk pjäs på Örebros supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Örebro, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Örebro har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Örebro ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Halmstads BK
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001233, Halmstad BK - Hammarby.
Match: Halmstads BK – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Halmstad BK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Halmstad BK och Hammarby den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 1 pyroteknisk pjäs på Halmstad BK supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Halmstad BK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Halmstad BK har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Halmstad BK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001233, Halmstad BK - Hammarby.
Match: Halmstads BK – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Hammarby.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Halmstad BK och Hammarby den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att en pyroteknisk pjäs antändes på Hammarbys supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Halmstad BK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har inte angett att något fanns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Hammarby i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Kalmar FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001234, IFK Göteborg - Kalmar FF.
Match: IFK Göteborg – Kalmar FF, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Kalmar FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Kalmar FF den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att en pyroteknisk pjäs antändes på Kalmar FF supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att IFK Göteborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har inte angett att något fanns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Kalmar FF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Falkenbergs FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000301002, Falkenberg FF - IK Sirius FK.
Match: Falkenbergs FF – IK Sirius FK, Kval till Allsvenskan, 8/11
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Falkenbergs FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i kvalet till Allsvenskan mellan Falkenbergs FF och IK Sirius FK den 8 november 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 2 pyrotekniska pjäser på Falkenbergs FF supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Falkenbergs FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Falkenbergs FF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Falkenbergs FF ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 26/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot AIK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan AIK och IFK Göteborg den 26 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 2 stycken pyrotekniska pjäser på AIK:s supportersektion innan matchen. I samband med inmarsch antändes ett 60-tal pyrotekniska pjäser på AIK:s supportersektion vilket försenade matchstarten med 5 minuter. Vidare i sin anmälan anger matchdelegaten att det under matchen antändes ytterligare ett 30-tal pyrotekniska pjäser på AIK:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

AIK har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att AIK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: AIK – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 26/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Göteborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan AIK och IFK Göteborg den 26 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 33 stycken pyrotekniska pjäser antändes på IFK Göteborgs supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att AIK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har inte angett att något fanns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då IFK Göteborg i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Malmö FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: saknas
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Norrköping FK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och IFK Norrköping den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 57 stycken pyrotekniska pjäser antändes på IFK Norrköpings supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Malmö FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har inte angett att något fanns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då IFK Norrköping i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Örebro – AIK, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot AIK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Örebro och AIK den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att 62 stycken pyrotekniska pjäser antändes på AIK:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Örebro, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har inte angett att något fanns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då AIK i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Jönköpings Södra IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Jönköpings Södra IF – Utsiktens BK, Superettan, 1/11
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter 25.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Jönköpings Södra IF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 §, 3 kap 22 §, särskilda tävlingsbestämmelserna 3 kap 14 § samt 3 kap 13 § att ålägga Jönköpings Södra IF böter om totalt 25.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Från matchen i Superettan mellan Jönköpings Södra IF och Utsiktens BK den 1 november 2015 har matchdelegaten anmält att cirka 20 vuxna samt 50 barn och ungdomar ur Jönköpings Södra IF:s publik sprang in på spelplanen efter slutsignalen. Vidare i sin anmälan anger matchdelegaten att 2 stycken grindar vid olika tillfällen var öppna innan match.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser (STB) herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordningen.

Enligt 3 kap 14 § STB är arrangerande förening skyldig att se till att ingen utöver behörig personal får tillträde till arenan inom tre timmar före entréerna öppnar. När arenan har stängts för obehöriga är arrangerande förening skyldig att utföra avsyning av arenan, för att avlägsna föremål som inte är tillåtna eller på annat sätt kan äventyra säkerheten.

Jönköpings Södra IF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för ordningen på arenan. Även om planinvasionen skedde i glädje över avancemanget till Allsvenskan så tillåts inte åskådarna att beträda spelplanen och det innebär alltid en förhöjd säkerhetsrisk när ett större antal personer tar sig in på planen. Matchdelegaten har i sin rapport angett att 2 stycken grindar var öppna innan matchen och att dessa stängts efter påpekande från matchdelegaten.

För det båda inträffade är Jönköpings Södra IF ansvariga och ska åläggas påföljd i form av böter. Dock anser Disciplinnämnden att de genomförda och beskrivna säkerhetsåtgärderna gör att påföljden ska stanna vid den angivna summan.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IFK Göteborg – Kalmar FF, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Göteborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Kalmar FF den 31 oktober 2015 har matchdelegaten anmält att det antändes 76 stycken pyrotekniska pjäser på IFK Göteborgs supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att IFK Göteborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

IFK Göteborg har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att IFK Göteborg ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: David Svensson, Falkenbergs FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: IK Sirius FK – Falkenbergs FF, Kval till Allsvenskan, 5/11
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd tiden fr.o.m. 8 februari t.o.m. 21 februari

Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren gått in i situationen utan möjlighet att nå bollen genom sitt agerande äventyrat dennes säkerhet. Avstängningstiden motsvarar två matchers avstängning utöver den automatiska matchen.

Anmäld part: Örgryte IS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Örgryte IS – Mjällby AIF, Kval till Superettan, 5/11
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter 30.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Örgryte IS.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § samt 3 kap 22 § att ålägga Örgryte IS böter om totalt 30.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Från matchen i kvalet till Superettan mellan Örgryte IS och Mjällby AIF den 5 november 2015 har matchdelegaten anmält att det i matchminut 48 antändes 40 stycken pyrotekniska pjäser på Örgryte IS supportersektion vilket ledde till en kraftig rökutveckling och ett speluppehåll under ett par minuter. Vidare i sin anmälan har matchdelegaten angett att i matchminut 60 antändes 6 stycken pyrotekniska pjäser på Örgryte IS supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Örgryte IS, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Örgryte IS har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelegaten har i sin anmälan angett att den pyroteknik som fördes in och antändes på arenan bestod av cirka 20 cm långa järnrörspjäser med handtag i ena ändan. Ur matchdelegatrapporten framgår att visitationen av Örgryte IS supportrarna inte omfattade nedersta delen av benen samt att fötterna inte kändes av. Vidare i sin rapport anger matchdelegaten att övrig publik visiterades ytterst med en selektiv visitation och att en av dessa entréer hade fri passage till klacksektionen även fast man inte hade biljett till den läktaren. Disciplinnämnden ser det som anmärkningsvärt att föreningen inte kunnat visitera bort pyrotekniska pjäser så stora som 20 cm och konstaterar att ovan nämnda uppgifter där visiterade och ej visiterade supportarar kunnat beblandas efter biljettinsläpp anses vara en brist i säkerhetsarbetet. Disciplinnämnden finner att Örgryte IS inte fullgjort vad som ålegat föreningen för att motverka ordningstörningen, varför föreningen åläggs böter för denna försummelse om 30 000 kr.

Anmäld part: Örgryte IS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Mjällby AIF – Örgryte IS, Kval till Superettan, 8/11
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Örgryte IS.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Anmälan m.m.
Från matchen i kvalet till Superettan mellan Mjällby AIF och Örgryte IS den 8 november 2015 har matchdelegaten anmält att 11 pyrotekniska pjäser antändes på Örgryte IS supportersektion. Vidare har matchdelegaten anmält att i matchens 49:e minut kastades en tom petflaska från Örgryte IS supportersektion mot Mjällby AIF:s målvakt och landar cirka 50 cm från målvakten. Matchdelgegaten har även anmält att efter matchen hoppade 150-200 Örgrytesupportrar in på plan för att hylla sitt lag för deras avancemang till Superettan. Av överenskommelse om match framgår att Mjällby AIF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Örgryte IS i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för det inkastade föremålet samt den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan. På den del av anmälan som omfattar att Örgrytesupportrar hoppade in på planen efter slutsginalen konstaterar Disciplinnämnden att Örgryte IS som bortalag ej är ansvariga för planstormningen då det är arrangerande förening som har ansvar för säkerheten på arrangemanget. I sitt yttrande till Disciplinnämnden anger Örgryte IS att de lyckades hålla kvar över hälfter av de tillresta supportrarna samt att föreningen beordrade sina spelare att så snabbt som möjligt ta sig ner mot den kortsida som klacken stod på för att minska antalet folk på innerplan så att firandet kunde fullföljas från läktaren. Med ovan redovisade beslutar Disciplinnämnden att lämna alla delar av anmälan utan åtgärd.

Anmäld part: Mjällby AIF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Mjällby AIF – Örgryte IS, Kval till Superettan, 8/11
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter 25.000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 november 2015 behandlat följande anmälan mot Mjällby AIF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 2 kap 26 § samt 3 kap 22 § att ålägga Mjällby AIF böter om totalt 25.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Från matchen i kvalet till Superettan mellan Mjällby AIF och Örgryte IS den 8 november 2015 har matchdelegaten anmält att det innan avspark antändes 6 stycken pyrotekniska pjäser på Mjällby AIF:s supportersektion. Vidare i sin anmälan har matchdelegaten angett att visitationen av Örgryte IS supportrar var bristfällig. Av överenskommelse om match framgår att Mjällby AIF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Mjällby AIF har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen av både Mjällbysupportarar som Örgrytesupportrar. Matchdelegaten har i sin anmälan angett att Mjällby AIF:s klack inte är avgränsad från övriga åskådare samt att de inte har en egen ingång. Matchdelegaten kan inte vidimera att klacken visiterats eftersom de kan ha gått in på mer än ett ställe till läktaren. Vidare i sin rapport anger matchdelegaten att visiteringen av Örgryte IS supportrar var av ojämn kvalitet och fullgjordes inte helt korrekt av samtliga supportrar. Disciplinnämnden konstaterar att ovan nämnda uppgifter där visiterade och ej visiterade supportarar kunnat beblandas efter biljettinsläpp anses vara en brist i säkerhetsarbetet. Disciplinnämnden finner att Mjällby AIF inte fullgjort vad som ålegat föreningen för att motverka ordningstörningen samt att ha genomfört en bristfällig visitering av bortasupportrar, varför föreningen åläggs böter för dessa försummelser om totalt 25 000 kr.