Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 28 juli 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 28 juli 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB, Arenakrav, markvärme.
Match: IFK Värnamo – Varbergs BoIS FC, Superettan, 25/6
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran.

Matchdelegaten har anmält IFK Värnamo enligt STB 2 kap Arenakrav för att de saknar markvärme samt att de inte heller har dispens från SvFF:s TK gällande detta krav.

IFK Värnamo konstaterar att man inte uppfyller detta krav men konstaterar att spelplanen var i utmärkt skick vid aktuellt matchtillfälle.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra IFK Värnamo om vad som föreskrivs i STB gällande markvärme, Disciplinnämnden

förutsätter även att detta åtgärdas omgående samt

att i övrigt lämna anmälan utan åtgärd.

Anmäld part: Gefle IF FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap. 11 §, brister i arrangerande förenings ansvar samt enligt STB 3 kap. 14 §, brister i ordningsregler på arenan.
Match: Gefle IF FF – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 6/7
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 25 000:-,

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar i ärende 37 med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att Gefle IF FF ska betala straffavgift med 25 000 kr.

Anmälan

Från matchen i Allsvenskan mellan Gefle IF FF och Hammarby IF den 6 juli 2015 har matchdelegaten och säkerhetsdelegaten anmält att det före matchstart antändes en rökfackla på sekt G, (Gefle IF FF:s hemmasupportrar). Vidare har anmälts att visitationen till entré 1 ej upplevts som godkänd under en period från kl 18.50 samt att under matchen utrymningstrapporna på sektionerna R, S, T (bortasektioner) och G (hemmasektion) inte hölls fria, ej heller gjordes försök att åtgärda detta under matchen. Enligt TB 2 kap 26§ är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Gefle IF FF har yttrat sig.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

I förevarande ärende anser nämnden att det av matchdelegatens och säkerhetsdelegatens rapporter framgår att Gefle IF FF inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala straffavgift för denna försummelse. Straffavgiftens storlek bestäms till 25 000 kr.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap. 12 §, brister i gästande förenings ansvar samt enligt STB 3 kap. 14 §, brister i ordningsregler på arenan.
Match: Gefle IF FF – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 6/7
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd.

Matchdelegaten har anmält Hammarby enligt STB 3 kap 12 §, brister i gästande föreningens ansvar, samt STB 3 kap 14 §, brister i ordningsregler på arenan.

Dels har trappor inte hållits fria för passage vilket stört det fria flödet av åskådare under evenemanget, dels har totalt 3 pyrotekniska pjäser antänts innan matchstart. Inga skador rapporterades.

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Av Överenskommelse om match framgår att Gefle IF FF hade ansvar för visitationen på hela arenan.

Disciplinnämnden har sammantaget funnit att Hammarby enligt regelverket inte är ansvarig för de ordningsstörningar som supportrarna orsakat.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd då Hammarby inte hade ansvar för det inträffade.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik.
Match: Hammarby – Falkenbergs FF, Allsvenskan, herrar, 13/7
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd,

Matchdelegaten har anmält Hammarby för antändande av pyroteknik.

Totalt 3 pyrotekniska pjäser har antänts innan matchstart i matchens tredje minut. Inga skador rapporterades.

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

I ärendet finns ingen anmärkning mot Hammarbys visitation av sina supportrar.

Disciplinnämnden har sammantaget funnit att Hammarby enligt regelverket inte är ansvarig för de ordningsstörningar som supportrarna orsakat.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan åtgärd då Hammarby visat att man gjort det som åligger dem enligt gällande bestämmelser.

Anmäld part: ÖSK Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för avsteg från överenskommelse om match avseende visitation STB 3 kap 15 och 16 §§.
Match: Örebro – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 18/7
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 25 000:-

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar i ärende 41 med stöd av 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att ÖSK Elitfotboll AB ska betala böter med 25 000 kr.

Anmälan

Från matchen i Allsvenskan mellan ÖSK Elitfotboll AB och Malmö FF den 18 juli 2015 har matchdelegaten anmält att det förekommit brister i visitationen. Vid entréerna 8, 9 och 10 förekom det ingen som helst visitation vid matchdelegatens besök. Då matchen var klassificerad som en klass 3-match skall samtliga åskådare till supportersektionerna visiteras. Enligt TB 2 kap 26§ är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

ÖSK Elitfotboll AB har yttrat sig.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

I förevarande ärende anser nämnden att det av matchdelegatens rapport framgår att ÖSK Elitfotboll AB inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala straffavgift för denna försummelse. Straffavgiftens storlek bestäms till 25 000 kr.

Tävlingsärenden:

Anmäld part: Åtvidabergs FF
Rapporterad händelse: anmälan enligt STB 3 kap. 13 §, brister gällande bevakning och avsyning av arenan
Match: Åtvidabergs FF - Gefle IF FF, Allsvenskan, herrar, 11/7
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran om STB