Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 6 oktober 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 6 oktober 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärende:

Anmäld part: IK Sirius FK
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 2 kap 5 §, 3 kap 11 § Säkerhetskrav punkt 42 s.51 i match 000005178, IK Sirius FK - Degerfors IF.
Match: IK Sirius FK – Degerfors IF, Superettan, 15/9
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IK Sirius FK.

Matchdelegaten har anmält IK Sirius FK för brister i förhållande till STB enligt STB 2 kap 5 §, 3 kap 11 § säkerhetskrav punkt 42 avseende låsta/obemannade evakueringsgrindar.

Av det anmälda ser Disciplinnämnden det som bekymmersvärt att evakueringsgrindarna inte var öppna och bemannade. Dock anser nämnden efter en samlad bedömning att det vid detta tillfälle ska räcka med en erinran om bestämmelserna.

Disciplinnämnden beslutar

att erinra IK Sirius FK om vad som föreskrivs i evakueringsplanen, daterad 2014-04-11, som är inskickad till SvFF och godkänd enligt arenabesiktningen samt

att i övrigt lämna anmälan utan bifall

Anmäld part: Falkenbergs FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001189, Halmstads BK - Falkenbergs FF.
Match: Halmstads BK – Falkenbergs FF, Allsvenskan, herrar, 18/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Falkenbergs FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan Halmstads BK och Falkenbergs FF den 18 september 2015 har matchdelegaten anmält att 1 styck pyroteknisk pjäs antändes på Falkenbergs FF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Halmstad BK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Falkenbergs FF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Halmstads BK
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001189, Halmstads BK - Falkenbergs FF.
Match: Halmstads BK – Falkenbergs FF, Allsvenskan, herrar, 18/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Halmstad BK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan Halmstads BK och Falkenbergs FF den 18 september 2015 har matchdelegaten anmält att 4 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Halmstad BK:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Halmstad BK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Halmstad BK har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Halmstad BK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Kalmar FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001192, Åtvidabergs FF - Kalmar FF.
Match: Åtvidabergs FF – Kalmar FF, Allsvenskan, herrar, 20/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Kalmar FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan Åtvidabergs FF och Kalmar FF den 20 september 2015 har matchdelegaten anmält att 2 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Kalmar FF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Åtvidabergs FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Kalmar FF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IFK Värnamo
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB, Arenakrav, markvärme. Gällande match 000005187, IFK Värnamo - IF Brommapojkarna
Match: IFK Värnamo – IF Brommapojkarna, Superettan, 21/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift 25.000 kr

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Värnamo.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att ådöma IFK Värnamo en straffavgift om 25 000 kr.

Från matchen i Superettan mellan IFK Värnamo och IF Brommapojkarna den 21 september 2015 har matchdelegaten anmält IFK Värnamo enligt STB 2 kap 31 § för att de saknar markvärme

samt att de inte heller har dispens från SvFF:s TK gällande detta krav.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 31 § särskilda tävlingsbestämmelserna (STB) ska markvärme enligt kraven i besiktningsprotokollet finnas på arenan. Förening är skyldig att se till att markvärme används så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

IFK Värnamo har i sitt yttrande angett att föreningen har ett avtal med kommunen om att det skall finnas någon form av markvärme på arenan.

Disciplinnämnden konstaterar att oavsett om föreningen och kommunen har ett avtal om markvärme så är det Värnamo som förening som har ansvaret att markvärme finns enligt STB.

Föreningen har i tidigare ärende hos Disciplinnämnden blivit bestraffad med böter för utebliven markvärme.

Disciplinnämnden beslutar därmed att IFK Värnamo skall ådömas en straffavgift om 25 000 kr för utebliven markvärme.

Anmäld part: Djurgårdens Elitfotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för inkastande av föremål i match 000001195, IFK Norrköping FK - Djurgården
Match: IFK Norrköping FK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 23/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Djurgården.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Norrköping FK och Djurgården den 23 september 2015 har matchdelegaten anmält inkastande av en fylld plastflaska med folköl från Djurgårdens supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att IFK Norrköpings FK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelsern (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Djurgården i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för det inkastade föremålet.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap 11 §, Säkerhetskrav punkt 42 s.34 STB i match 000001193, Hammarby - Gefle IF FF.
Match: Hammarby – Gefle IF FF, Allsvenskan, herrar, 23/9
Yttrande: saknas
Beslut: Straffavgift 25.000 kr.

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Hammarby.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 §, 2 kap 26 § och STB 3 kap 11 §, att ålägga Hammarby en straffavgift om 25 000: -. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m m
I tävlingsarrangemangsärende 63, som avser matchen Hammarby – Gefle IF FF har matchdelegaten anmält att man under hela matchen kunde konstatera att utrymningsvägarna/trapporna A136 samt A137 på hemmalagets ståplats var blockerade av supportrar och hölls inte fria för passage.

Hammarby har ej inkommit med ett yttrande.

Då evakueringsvägarna inte kunnat hållas fria anser nämnden att det av matchdelegaternas anmälningar framgår att Hammarby inte fullgjort vad som ålegat föreningen, vilket Hammarby inte har motbevisat. Föreningen ska därför betala straffavgift för denna försummelse.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001202, Halmstads BK - Malmö FF.
Match: Halmstads BK – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 26/9
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Malmö FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan Halmstads BK och Malmö FF den 26 september 2015 har matchdelegaten anmält att 1 styck pyroteknisk pjäs antändes på Malmö FF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Halmstads BK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Malmö FF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Mjällby AIF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000005203, Ängelholms FF - Mjällby AIF
Match: Ängelholms FF – Mjällby AIF, Superettan, 27/9
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Mjällby AIF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Superettan mellan Ängelholms FF och Mjällby AIF den 27 september 2015 har matchdelegaten anmält att 2 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Mjällby AIF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Ängelholms FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Mjällby AIF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Ängelholms FF
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 3 kap 15-16 §, TB 3 kap 22.1 § i match 000005203, Ängelholms FF - Mjällby AIF.
Match: Ängelholms FF – Mjällby AIF, Superettan, 27/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift 25.000 kr.

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Ängelholms FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 3 kap 22.1 § och STB 3 kap 15-16 §, att ålägga Ängelholms FF en straffavgift om 25.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Från matchen i Superettan mellan Ängelholms FF och Mjällby AIF den 27 september 2015 har matchdelegaten anmält Ängelholms FF för undermålig visitation. Av överenskommelse om match framgår att Ängelholms FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Vidare framgår att Ängelholms FF skulle genomföra selektiv visitering av hemmapubliken genom att kolla i deras väskor och ryggsäckar samt att det skulle vara full visitation av bortasupportar efter påtalad risk för eventuell pyroteknik. Matchdelegaten har angett i sin anmälan att under den tid han bevakade visitationen av hemmapubliken så kontrollerades inga väskor och ryggsäckar samt att 6 personer av totalt 12 personer ej visiterades under den tid han bevakade visitationen av bortasupportrarna.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 3 kap 15 § särskilda tävlingsbestämmelserna (STB) är arrangerande förening är i samband med match skyldig att se till att åskådare visiteras vid entréerna till supportersektionerna i enlighet med formuläret "Överenskommelse om match".

Enligt 3 kap 16 § STB framgår att vilken förenings personal som ska utföra visitation på de olika sektionerna ska bestämmas i förväg av föreningarna och framgå av formuläret "Överenskommelse om match". Det ska vid entréerna tydligt anges att åskådaren måste underkasta sig visitation som villkor för inträde till arenan. Visitationen ska utföras av för ändamålet utbildad personal.

Av 3 kap 22.1 § tävlingsbestämmelserna (TB) framgår det att även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Då Ängelholms FF i ärendet, i egenskap av arrangör och enligt överenskommelse av match, haft ansvar för visitationen av både sina egna och motståndarens supportrar genomfört visitationen på ett undermåligt sätt anser nämnden att föreningen har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar samt därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala straffavgift för denna försummelse.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Jönköpings Södra IF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Ängelholms FF – Jönköpings Södra IF, Superettan, 18/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Jönköpings Södra IF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Superettan mellan Ängelholms FF och Jönköpings Södra IF den 18 september 2015 har matchdelegaten anmält att 12 stycken pyrotekniska pjäser antändes på Jönköpings Södra IF:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Ängelholms FF, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Jönköpings Södra IF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Djurgården – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 20/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Malmö FF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Malmö FF den 20 september 2015 har matchdelegaten anmält att matchstarten sköts upp 8 minuter på grund av 16-20 tal olovligen införda pyrotekniska pjäser antändes på Malmö FF:s supportersektion i samband med matchstart. Vidare anges i anmälan att i matchens 68 minut antändes 8 stycken pyrotekniska pjäser samt i 84 matchminuten antändes 3 stycken pyrotekniska pjäser. Av överenskommelse om match framgår att Djurgården, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då Malmö FF i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan, varav följde den försenade matchstarten.

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Utsiktens BK – GAIS, Superettan, 21/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan årgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot GAIS.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Superettan mellan Utsiktens BK och Jönköpings Södra IF den 21 september 2015 har matchdelegaten anmält att 17 stycken pyrotekniska pjäser antändes på GAIS supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Utsiktens BK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då GAIS i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IFK Göteborg – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 20/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot Hammarby.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Hammarby den 20 september 2015 har matchdelegaten anmält att ett 30 tal pyrotekniska pjäser antändes på Hammarbys supportersektion. Vidare anges i anmälan att i matchminut 87 antändes en bengal som kastades upp på läktaren där IFK Göteborgspublik uppehöll sig samt att ytterligare en bengal kastades upp på läktaren från Hammarbys supportersektion strax efter det. Av överenskommelse om match framgår att IFK Göteborg, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. I säkerhetsdelegatrapporten framgår att visitationen genomförts på ett bra sätt samt att spelare, tränare och ledare från de båda lagen försökte under skeendet lugna ner sina respektive supportrar genom gester och uppmaningar. Vidare framgår det i säkerhetsdelegatrapporten att tre SLO från Hammarby gjorde en mycket bra insats genom sitt agerande för att försöka lugna sina supportrar. Då Hammarby i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan. Vidare anser nämnden att föreningen ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen.

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IFK Göteborg – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 20/9
Yttrande: föreligger
Beslut: utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Göteborg.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Hammarby den 20 september 2015 har matchdelegaten anmält att en bengal som antändes på Hammarbys supportersektion kastats upp på läktaren där IFK Göteborgspublik uppehöll sig och den uppkastade bengalen sedan kastats tillbaka ner på läktaren där Hammarbysupportrar uppehöll sig.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

IFK Göteborg är i egenskap av arrangör ansvarig för ordningen på arenan. I säkerhetsdelegatrapporten framgår att spelare, tränare och ledare från de båda lagen försökte under skeendet lugna ner sina respektive supportrar genom gester och uppmaningar. Disciplinnämnden anser att IFK Göteborg ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därför inte ska bestraffas för den ordningsstörning som uppstod.

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: GIF Sundsvall – AIK, Allsvenskan, herrar, 23/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot AIK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Från matchen i Allsvenskan mellan GIF Sundsvall och AIK den 23 september 2015 har matchdelegaten anmält att 17 stycken pyrotekniska pjäser antändes på AIK:s supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att GIF Sundsvall, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då AIK i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IFK Norrköping FK – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 23/9
Yttrande: föreligger
Beslut: Utan åtgärd

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 oktober 2015 behandlat följande anmälan mot IFK Norrköping FK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Från matchen i Allsvenskan mellan IFK Norrköping FK och Djurgården den 23 september 2015 har matchdelegaten anmält att två stycken pyrotekniska pjäser antändes på IFK Norrköping FK:s supportersektion. Vidare anges i anmälan att den mittersta trappuppgången var blockerad av publik större delen av matchen. Trappan var inte helt blockerad utan huvudsakligen stod det folk längst upp vid läktarutgången. Av överenskommelse om match framgår att IFK Norrköping FK, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

IFK Norrköping FK har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelgegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att IFK Norrköping FK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

IFK Norrköping FK har i sitt yttrande framfört att ständigt informerar sin publik om varför trappor och ingångar måste hållas fria. Vidare framgår av yttrandet att föreningen arbetar aktivt med att stävja att folk står i trapporna med att värdar hela tiden går och säkerställer att fri gångväg gäller i trapporna. Disciplinnämnden anser att IFK Norrköping FK ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka blockering av trappor och att föreningen därav inte ska bestraffas för den försummelsen.