Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 10 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 10 maj 2016 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Markus Rosenberg, Malmö FF
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Malmö FF –BK Häcken, Allsvenskan, 1/5
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 14 maj

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren slår bakåt med armen och träffar sin motståndare i ansiktet och genom sitt agerande äventyrat motståndarens säkerhet. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning utöver den automatiska matchen.