Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 11 november 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 11 november 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Fredrik Liverstam, HBK Elitfotboll AB

Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse

Match: Halmstad - Athletic FC United, Superettan, 5/11

Yttrande: föreligger

Beslut: Avstängd den 20 november 2016

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren gått in i situationen med hög fart och sulan först och genom sitt agerande äventyrat motståndarens säkerhet. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning utöver den automatiska matchen.

Anmäld part: Alejandro Fernandez Portillo, Jönköpings Södra IF

Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse

Match: Helsingborgs IF - Jönköpings Södra IF, Allsvenskan, 6/11

Yttrande: föreligger

Beslut: Avstängd tiden fr.o.m. 6 februari t.o.m. 19 februari 2016

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren delar ut en skallning i en form av överreaktion, dock anser nämnden att den inte är så kraftig att det finns anledning att gå på våld enligt RF:s stadgar 14 kap 2 § 8 p. Avstängningstiden motsvarar därför två matchers avstängning.